Jägareförbundet ger upp strid om skjutbana

En sex år gammal konflikt om skjutbanan vid sjön Likstammen utanför Nyköping är över. Svenska Jägarförbundet ger upp och satsar på att bygga om den gamla skjutbanan vid sitt nationella kansli Öster Malma.

När länsstyrelsen sade ja till en ny skjutbana växte protesterna från grannar och organisationer, som Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges ornitologiska förening och Världsnaturfonden.
Ett par veckor efter Miljödomstolens besök vid den unika sjön med häckande havsörn, fiskgjuse och storlom kom Miljödomstolens beslut att inte ge tillstånd till skjutbanan.
Svenska Jägareförbundet överklagade först, men har nu tagit tillbaka sitt överklagande.
Enligt Ulf Sterler, Jägareförbundets chef på Östermalma ska förbundet istället ska söka tillstånd för att bygga ut sin gamla skyttebana.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser