Jägareförbundet Dalarna vill ha utökad licensjakt!

DALARNA(JJ). Jägareförbundet Dalarna vill att det ska få skjutas ytterligare 15 björnar i länet - därför vill man att länsstyrelsen beslutar om en utökad licensjakt. - Även om allt fler jägare jagar björn visar den snabba jakten att länet hyser en mycket stor björnstam säger Thomas Björklund, ordförande för Jägareförbundet Dalarna, till Dala-Demokraten.

Jägareförbundet Dalarna vill minska björnstammen i länet och Björklund tror att Viltförvaltningsdelegationens inriktningsbeslut om cirka 250 björnar i Dalarna är en bra nivå att lägga sig på. I dag finns det omkring 350 björnar i länet. 

Björklund menar att det finns så många björnar i länet att allt fler känner en oro för att gå ut i skogen. Jägareförbundet Dalarna har begärt att länsstyrelsen ska göra en snabb hantering av ärendet.
Det här rapporterar Dala-Demokraten.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser