Jägareförbundet Dalarna tar fortsatt ansvar för eftersök

DALARNA(JJ). Styrelsen för Jägareförbundet Dalarna har gått ut med ett pressmeddelande där man meddelar att förbundet tar sitt ansvar för eftersök av trafikskadat vilt. Deklarationen från Jägareförbundet kommer efter det att dalaavdelningen i Folkaktionen ny rovdjurspolitik meddelat att det kommer att anordnas ett stormöte i Orsa den 22 mars - där kommer den centrala frågan att vara en eventuell eftersöksbojkott.

I pressmeddelandet skriver man: ”Jägareförbundet Dalarna kommer även fortsättningsvis ta sitt ansvar för de djur som skadas vid viltolyckor och genomföra eftersök.Den stora vargpopulation som finns i Dalarna och angränsande län påverkar jakten och hundanvändningen på ett närmast brutalt sätt men trots detta får inte en frustration över rovdjurspolitiken innebära att lidandet för skadade djur vid viltolyckor förlängs i onödan.
Det är jägarna och inga andra som har kunskap och möjlighet att genomföra eftersök på trafikskadat vilt.På många håll innebär dock vargens förekomst att eftersöket måste genomföras på annat sätt än tidigare. Istället för att släppa en hund som effektivt får stopp på det skadade djuret måste eftersöket genomföras med hund i lina.Eftersöket blir då många gånger inte lika effektivt och fler jägare måste kanske engageras men eftersöket skall genomföras.Vid de situationer där fler jägare måste engageras finns, enligt gällande föreskrifter, möjligheter till utökad ekonomisk ersättning om rovdjurssituationen så kräver.Arbetet med att försöka förändra rovdjurspolitiken kommer oförtrutet att fortgå med stor kraft men det sker inte på bekostnad av onödigt lidande för djur som skadats vid viltolyckor.”

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser