Jägareförbundet Dalarna tar fortsatt ansvar för eftersök

DALARNA(JJ). Styrelsen för Jägareförbundet Dalarna har gått ut med ett pressmeddelande där man meddelar att förbundet tar sitt ansvar för eftersök av trafikskadat vilt. Deklarationen från Jägareförbundet kommer efter det att dalaavdelningen i Folkaktionen ny rovdjurspolitik meddelat att det kommer att anordnas ett stormöte i Orsa den 22 mars - där kommer den centrala frågan att vara en eventuell eftersöksbojkott.

I pressmeddelandet skriver man: ”Jägareförbundet Dalarna kommer även fortsättningsvis ta sitt ansvar för de djur som skadas vid viltolyckor och genomföra eftersök.Den stora vargpopulation som finns i Dalarna och angränsande län påverkar jakten och hundanvändningen på ett närmast brutalt sätt men trots detta får inte en frustration över rovdjurspolitiken innebära att lidandet för skadade djur vid viltolyckor förlängs i onödan.
Det är jägarna och inga andra som har kunskap och möjlighet att genomföra eftersök på trafikskadat vilt.På många håll innebär dock vargens förekomst att eftersöket måste genomföras på annat sätt än tidigare. Istället för att släppa en hund som effektivt får stopp på det skadade djuret måste eftersöket genomföras med hund i lina.Eftersöket blir då många gånger inte lika effektivt och fler jägare måste kanske engageras men eftersöket skall genomföras.Vid de situationer där fler jägare måste engageras finns, enligt gällande föreskrifter, möjligheter till utökad ekonomisk ersättning om rovdjurssituationen så kräver.Arbetet med att försöka förändra rovdjurspolitiken kommer oförtrutet att fortgå med stor kraft men det sker inte på bekostnad av onödigt lidande för djur som skadats vid viltolyckor.”

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser