Jägareförbundet Dalarna säger nej till flytt av varg från Jämtland till Dalarna!

DALARNA(JJ). Jägareförbundet Dalarna säger nej till att problemvarg från renskötselområdet i Jämtland flyttas till Dalarna. Reaktionen från förbundet kommer efter att det under de senaste dagarna uppmärksammats att en flytt av en genetiskt viktigt varg planeras från Jämtland till Mellansverige, denna varg har angripit renar i Tåssåsens sameby.

Förbundet pekar på att länet redan berörs av ett 15-tal vargrevir och under förra året skedde föryngring i flertalet av dessa revir. Detta gör att Dalarna berörs av en betydande del av de vargetableringar som finns i landet.
– Av den anledningen säger vi nej till omflyttning av vargar till Dalarna så länge ingen reell utglesning av vargstammen har skett i länet, säger Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet skriver förbundet: ”Jägare, markägare och tamdjursägare i Dalarna är så negativt påverkade av den stora förekomsten av varg så antalet vargar i länet måste minskas betydligt innan vi överhuvudtaget börjar prata genetisk förstärkning.
Vidare skulle en omflyttning av varg till Dalarna begränsa den politiska inriktningen om en aktiv förvaltning i form av utglesning av vargstammen. Detta då omflyttningen i praktiken också innebär att jaktmöjligheterna starkt begränsas.”

Fotnot: Se även notis den 18/3.

0 kommentarer

AKTUELLT

Uppdaterad: Rialavarg påskjuten

Riala (JJ) Vid lunchtid idag avlossades skott mot den varg som det bedrivs skyddsjakt på i Rialaområdet norr om Stockholm. Eftersök har genomförts och vargen träffades inte.

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser