Jägareförbundet Dalarna säger nej till flytt av varg från Jämtland till Dalarna!

DALARNA(JJ). Jägareförbundet Dalarna säger nej till att problemvarg från renskötselområdet i Jämtland flyttas till Dalarna. Reaktionen från förbundet kommer efter att det under de senaste dagarna uppmärksammats att en flytt av en genetiskt viktigt varg planeras från Jämtland till Mellansverige, denna varg har angripit renar i Tåssåsens sameby.

Förbundet pekar på att länet redan berörs av ett 15-tal vargrevir och under förra året skedde föryngring i flertalet av dessa revir. Detta gör att Dalarna berörs av en betydande del av de vargetableringar som finns i landet.
– Av den anledningen säger vi nej till omflyttning av vargar till Dalarna så länge ingen reell utglesning av vargstammen har skett i länet, säger Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet skriver förbundet: ”Jägare, markägare och tamdjursägare i Dalarna är så negativt påverkade av den stora förekomsten av varg så antalet vargar i länet måste minskas betydligt innan vi överhuvudtaget börjar prata genetisk förstärkning.
Vidare skulle en omflyttning av varg till Dalarna begränsa den politiska inriktningen om en aktiv förvaltning i form av utglesning av vargstammen. Detta då omflyttningen i praktiken också innebär att jaktmöjligheterna starkt begränsas.”

Fotnot: Se även notis den 18/3.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser