Jägareförbundet Dalarna riktar kritik mot vargförslag

DALARNA(JJ). Jägareförbundet Dalarna är mycket kritiska till förslaget om en miniminvå på 450 vargar i landet. Det är regeringens utredare Lars-Erik Liljelund som föreslagit denna miniminivå i ett delbetänkande. I ett pressmeddelande kallar Jägareförbundet detta för en katastrof för jägarna i Dalarna.

Jägareförbundet Dalarna menar att nivån är orimlig, både på nationell nivå och på länsnivå. Förbundet menar att både jägare, tamdjursägare och markägare kommer att drabbas negativt av en så stor vargstam. 
– Vi ligger redan i dag skyhögt över acceptabel nivå i Dalarna och en ytterligare ökning är fullständigt otänkbart, säger Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna.  

I pressmeddelandet står det: ”Istället måste en kraftig minskning och utglesning av vargstammen ske i Dalarna om t ex löshundsjakten skall kunna fortsätta och acceptansen för vargen skall finnas.
Vargens nuvarande påverkan på älgstammen är också mycket kännbar för markägare och jägare. Idag tar vargarna i länet runt 2 000 älgar varje år till ett uppskattat köttvärde som överstiger fem miljoner kronor.” 

Vidare är förbundet kritiska till utredarens förslag om en miniminvå på 1 200 lodjur.
Man menar att denna nivå skulle drabba jägarna hårt. 
Dessutom pekar förbundet på att rådjursstammen i länet minskat så mycket att det starkt begränsar lodjurstammen. Förbundet menar att det inte är förenligt med god viltförvaltning att rådjuren tar slut för både lodjur och jägare. 

Nu förutsätter förbundet att Lars-Erik Liljelund, i utredningens slutbetänkande nästa år, tar de sociala hänsyn som han skall göra enligt regeringens direktiv och föreslår acceptabla nivåer på rovdjursstammarna.
Thomas Björklund framhåller också att det ytterst är regering och riksdag som fattar det avgörande beslutet och då förhoppningsvis gör rimliga politiska bedömningar. 

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser