Jägareförbundet Dalarna riktar kritik mot vargförslag

DALARNA(JJ). Jägareförbundet Dalarna är mycket kritiska till förslaget om en miniminvå på 450 vargar i landet. Det är regeringens utredare Lars-Erik Liljelund som föreslagit denna miniminivå i ett delbetänkande. I ett pressmeddelande kallar Jägareförbundet detta för en katastrof för jägarna i Dalarna.

Jägareförbundet Dalarna menar att nivån är orimlig, både på nationell nivå och på länsnivå. Förbundet menar att både jägare, tamdjursägare och markägare kommer att drabbas negativt av en så stor vargstam. 
– Vi ligger redan i dag skyhögt över acceptabel nivå i Dalarna och en ytterligare ökning är fullständigt otänkbart, säger Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna.  

I pressmeddelandet står det: ”Istället måste en kraftig minskning och utglesning av vargstammen ske i Dalarna om t ex löshundsjakten skall kunna fortsätta och acceptansen för vargen skall finnas.
Vargens nuvarande påverkan på älgstammen är också mycket kännbar för markägare och jägare. Idag tar vargarna i länet runt 2 000 älgar varje år till ett uppskattat köttvärde som överstiger fem miljoner kronor.” 

Vidare är förbundet kritiska till utredarens förslag om en miniminvå på 1 200 lodjur.
Man menar att denna nivå skulle drabba jägarna hårt. 
Dessutom pekar förbundet på att rådjursstammen i länet minskat så mycket att det starkt begränsar lodjurstammen. Förbundet menar att det inte är förenligt med god viltförvaltning att rådjuren tar slut för både lodjur och jägare. 

Nu förutsätter förbundet att Lars-Erik Liljelund, i utredningens slutbetänkande nästa år, tar de sociala hänsyn som han skall göra enligt regeringens direktiv och föreslår acceptabla nivåer på rovdjursstammarna.
Thomas Björklund framhåller också att det ytterst är regering och riksdag som fattar det avgörande beslutet och då förhoppningsvis gör rimliga politiska bedömningar. 

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser