Jägareförbundet Dalarna kritiserar Naturvårdsverket

Dalarna(JJ) Naturvårdsverkets beslut möjliggör vargjakt men deras bristande hänsyn till den regionala processen är beklämmande, det menar Jägareförbundet i Dalarna.

– Naturvårsverkets delegeringsbeslut tar inte hänsyn till den regionala processen i Dalarna och andra län i Mellansverige. Vår Viltförvaltningsdelegation enades till en början om en miniminivå på 40 till 50 vargar i Dalarna. Även det är på lite längre sikt för mycket, vår hållning är maximalt 1 – 2 föryngringar motsvarande 10 – 20 vargar i Dalarna.  Den nivån är långsiktigt acceptabel, säger  Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, i ett pressmeddelande. 

– Nu landade miniminivån på 70 vargar som Viltförvaltningsdelegationen godtog under protest. Denna form av centralstyrning från Naturvårdsverket är inte i linje med Riksdagens beslut om en regionaliserad rovdjursförvaltning, menar Thomas Björklund och fortsätter.
– Detta understryks också av att åtta Landshövdingar, inklusive Maria Norrfalk i Dalarna, nyligen lämnade en skarp och mycket bra skriftlig protest till Miljödepartementet hur denna fråga hanterats av Naturvårdsverket.Även om dagens beslut inte alls är bra så medger det ändå viss vargjakt i Dalarna och vi ser fram emot ett beslut av Länsstyrelsen som i någon mån minskar den besvärliga vargsituation som råder i Dalarna.

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser