Jägare oroade över älgstammen i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik (JJ) Jägarrepresentanter i Örnsköldsviks älgförvaltningsområde dra i handbromsen inför fortsättningen av höstens älgjakt eftersom man att tilldelningen är för stor i förhållande till älgstammens storlek.

Palle Ammenberg, jägarrepresentant i förvaltningsgruppen, menar att det har skett en överskattning av älgstammen och han oroas över vilka konsekvenser det kan ge.

– Om man skjuter tilldelningen på 2 700 djur, så kommer vinterstammen att sjunka till 4 djur per tusen hektar – och vi har kommit överens med markägarna att den ska ligga på 5,5. Det påverkar jakten kommande år dramatiskt.  Risken är att många jägare slutar, och då kan man fråga sig vilka som ska hålla älgstammen i balans, säger han till SVT Mittnytt.

Under jaktuppehållet ska förvaltningsgruppen, som består av representanter från jägarkåren och markägarna, träffas för att planera nästa period. Inför oktoberjakten har länsstyrelsen låtit ta fram en oberoende beräkning av stammen.

– Markägarsidan och jägarsidan hade olika uppfattning om beräkningarna av älgstammen i området, därför beställde vi den här beräkningen så att de skulle få ett bättre underlag för att komma vidare och bestämma hur de ska göra när septemberjakten är slut, säger Karin Saltin, jakthandläggare på länsstyrelsen i Västernorrland.

– Den fortsatta jakten måste ju förändras radikalt. Vi har redan skjutit fler djur än den här oberoende beräkningen visade att vi skulle göra, säger Palle Ammenberg, som inte utesluter ett jaktstopp.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser