Jägare och lantbrukare överens om klövvilt

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund samt representanter för skogsbruket har enats om en avsiktsförklaring för klövvilt.

– Vi vill minska konflikterna i älgförvaltningen och skapa förutsättningar för en ännu bättre klövviltsförvaltning, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande från LRF.

Bergvik Skog, Lantbrukarnas Riksförbund och Skogsägarföreningarna samt, Skogsindustrierna, Sveaskog och Svenska Jägareförbundet har tillsammans kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring för klövviltsförvaltningen, samt ett förhållningssätt kopplat till denna.

– Det är viktigt att tydliggöra att överenskommelsen inte behandlar målen för klövviltsförvaltningen. Varken för skogen eller för viltet. Dessa frågor ska avgöras lokalt och regionalt där man har kunskap och information om de lokala förhållandena, säger Mats Sandgren, VD SCA Skog AB.

– Vi är överens om att klövviltsförvaltningen ska vila på vetenskaplig grund, den ska vara adaptiv och parterna ska sträva efter att i så stor omfattning som möjligt uppnå samsyn kring mål för klövviltet och jakten, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

– Vi hoppas att avsiktsförklaringen på nationell nivå tydliggör att ansvaret för klövviltsförvaltningen ligger regionalt och lokalt, samt att vi vill få ett ännu bättre samarbete mellan markägare och jägare. Det tjänar alla parter på, säger Sven Erik Hammar ordförande i LRF Skogsägarna.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser