Jägare missnöjd med älgtilldelning

Åtvidaberg (JJ) En jägare som arrenderar jakten på ett område i Åtvidabergs kommun har överklagat den minskade tilldelningen av älg i år.Området har tilldelats en vuxen älg på 1 950 hektar.

”Detta är helt oacceptabelt och vi förväntar oss ett helt annat gensvar”, skriver jägaren. I överklagandet till länsstyrelsen menar jägaren att inventeringen av älgbeståndet är bristfällig.

Under 2014 gjorde Skogsstyrelsen en betesskadeinventering på området, vilket visade sig finnas fog för enligt jägaren. Annars har inte flyginventering förekommit sedan 2010. Spillinventering har inte förekommit regelbundet, enligt jägaren är det tveksamt om det någonsin gjorts.

”Tilldelningen är satt på allt för svaga grunder, utan relevanta inventeringsunderlag”, skriver jägaren i överklagandet. Enligt jägaren är det ingen skillnad på älgbeståndet i år i jämförelse med tidigare år, jägaren vill snarare öka tilldelningen än att minska den. Problemen med betesskador kvarstår, det är både jägaren som arrendator och markägaren överens om, skriver Östgöta Correspondenten.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser