Jägare missnöjd med älgtilldelning

Åtvidaberg (JJ) En jägare som arrenderar jakten på ett område i Åtvidabergs kommun har överklagat den minskade tilldelningen av älg i år.Området har tilldelats en vuxen älg på 1 950 hektar.

”Detta är helt oacceptabelt och vi förväntar oss ett helt annat gensvar”, skriver jägaren. I överklagandet till länsstyrelsen menar jägaren att inventeringen av älgbeståndet är bristfällig.

Under 2014 gjorde Skogsstyrelsen en betesskadeinventering på området, vilket visade sig finnas fog för enligt jägaren. Annars har inte flyginventering förekommit sedan 2010. Spillinventering har inte förekommit regelbundet, enligt jägaren är det tveksamt om det någonsin gjorts.

”Tilldelningen är satt på allt för svaga grunder, utan relevanta inventeringsunderlag”, skriver jägaren i överklagandet. Enligt jägaren är det ingen skillnad på älgbeståndet i år i jämförelse med tidigare år, jägaren vill snarare öka tilldelningen än att minska den. Problemen med betesskador kvarstår, det är både jägaren som arrendator och markägaren överens om, skriver Östgöta Correspondenten.

0 kommentarer

AKTUELLT

Lastbil krockade med varg

Gävle (JJ) En varg dödades i går kväll när den försökte korsa E4:an i höjd med Gävle Bro men kördes på av en lastbil.

”CWD-smittan kanske redan är här”

Lierna/Kungsbacka (JJ) Avmagringssjukan, Chronic Wasting Disease (CWD) har på nytt påträffats hos älg, nära svenska gränsen i Lierne, Norge. Veterinären och forskaren Jonas Malmsten är orolig för spridningsutvecklingen.

Annonser