Jägare kritiska till förvaltningsmål för lodjur i Gävleborg

GÄVLEBORG(JJ). Många jägare är kritiska till målsättningen att det ska finnas 20 lodjursfamiljer i Gävleborgs län. En målsättning som viltförvaltningsdelegationen fattat beslut om. Kritikerna menar att det därmed inte finns något utrymme kvar för rådjursjakt.

Rådjuren i länet räcker till mat för något över 20 lodjursfamiljer, det har forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kommit fram till. 
Då har man bland annat räknat med att ett antal djur dör i trafiken.
Samtidigt konstaterar forskarna att det då på de flesta håll inte finns något utrymme kvar för jakt. 

Trots detta har viltförvaltningsdelegationen röstat igenom länsstyrelsen förslag om att förvaltningsmålet bör vara 20 lodjursföryngringar i länet. Från jägarhåll var man dock mycket kritiska till beslutet.
Per Mellström, representant för Jägareförbundet i delegationen, kommer att arbeta för att detta beslut ska omprövas.
Det här rapporterar Arbetarbladet.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser