Jägare fick dagsböter

Örelljunga (JJ) Fyra män som släpade en skjuten älg från grannens mark har dömts till dagsböter för jaktbrott.

De fyra jägarna hjälptes åt i mitten av oktober 2009 åt att släpa en älg från ett markområde i Örkelljungaskogarna där det inte hade jakträtt. De fyra männen kom att åtalas för jaktbrott.
Samtliga medger att de släpade älgen från det angränsande jaktområdet men säger att de inte kände till att älgen avlivades på annans jaktområde. Tingsrätten anser att jägarna ska hålla reda på vilka jaktområdesgränser som gäller.
Tre av de fyra männen döms till 50 dagsböter medan den fjärde – som sköt älgen och anses ha varit mest drivande – döms till 80 dagsböter.
Inklusive rättegångskostnader kostar jakten varje jägare mellan 25 000 och 40 000 kronor.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser