Ja till två vargflockar i Norrtälje

Norrtälje (JJ) Två vargfamiljer och 12 lodjursfamiljer ska få finnas i länet fram till 2015. Rialavargarna ska inte få skjutas vid eventuell licensjakt. Så kan den 77 sidor tjocka förvaltningsplanen för stora rovdjur i Stockholms län sammanfattas

Planen som ska antas under våren är ute på remissrunda. I går beslutade kommunens arbetsutskott (KSAU) att föra sitt yttrande vidare till kommunstyrelsen för godkännande. I planen anges hur björn, järv, varg, lo och kungsörn ska hanteras under de närmaste fem åren, skriver Norrtälje Tidning. 
När det gäller björn och järv ska de enstaka individer ges möjlighet att passera eller etablera sig.
För Norrtälje är målet under perioden, enligt planen, att tillåta etablering av sju familjegrupper av lo och två av varg. Och att vargparet i nuvarande Rialareviret inte får skjutas vid en eventuell licensjakt i området.   Ekonomisk ersättning föreslås betalas ut för stängsel till gårdar med djur. Samt att det läggs ner resurser på att informera allmänheten om rovdjuren.  

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser