Ja till skyddsjakt på varg

Luleå (JJ) Länsstyrelsen i Norrbotten har tillstyrkt Vittangi samebys ansökan om skyddsjakt på den varg som senaste tiden rivet ett stort antal renar öster om Lainio älv på gränsen mellan Kiruna och Pajala kommuner.

När länsstyrelsens naturbevakare spårade vargen hittade man 25 renkadaver i vargens spår. Länsstyrelsen har därför beslutat tillåta skyddsjakt på vargen, men det slutliga avgörandet ligger hos Naturvårdsverket. Länsstyrelsen hoppas på besked kommande vecka.
Spillning från vargen har analyserats och vargen är förmodligen en invandrare från Finland eller Ryssland.  Trots att vargen bedöms som genetiskt värdefull anser länsstyrelsen att vargen bör skjutas eftersom den orsakar stor skada bland renarna.  
Ersättningen för förlorade renar räcker inte att täcka den skada som den här vargen åstadkommer.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser