Ja till skyddsjakt på Umeå flygplats

Umeå (JJ) Korp, älg, fiskmås och havstrut är några av de djur som får jagas på Umeå Airport. Det efter att Länsstyrelsen beslutat att förlänga tillståndet för skyddsjakt på flygplatsen på grund av flygsäkerhetsskäl.

Syftet med tillståndet är att minska risken för kollisioner mellan flygplan och vilt. Tillståndet innebär att det på flygplatsen är lagligt att bedriva jakt alla tider på dygnet. Det är tillåtet att använda både motordrivet fortskaffningsmedel och fast eller rörlig belysning. Tillståndet innebär att 50 individer per art får fällas per år.

Ett krav från Länsstyrelsen är att de ur personalen som skjuter djuren ska ha dokumenterad god artkännedom och höga jaktliga kvalifikationer. De ska också vara försedda med skriftligt uppdrag från flygplatschefen.

Tillståndet gäller fram till och med 2020, men med tillståndet följer en del villkor. Jakten får till exempel endast bedrivas inom den del av flygplatsområdet som är helt omsluten av stängsel. Och precis som det jakttillstånd som gäller på Hemavan Tärnaby Airport är det även på Umeå Airport ett krav på att förebyggande åtgärder först ska genomföras för att förhindra att vilda djur tar sig in på området.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser