Ja till jakt på vitkindade gäss

Bromölla (JJ) En lantbrukare i Bromölla får tillstånd till skyddsjakt på 30 vitkindade gäss.

Syftet med skyddsjakten är att få så stor skrämseleffekt som möjligt. Enbart icke häckande gäss får fällas och jakten ska inriktas på gäss ur ungfågelflockarna.

Bakgrunden till ansökan är en önskan att minimera skadorna av betande vitkindade gäss. Andra skrämselåtgärder har inte gett något resultat.

Såväl Jägareförbundet Skåne som Skånes Ornitologiska föreningen har tillstyrkt ansökan. Tillståndet gäller till och med den 20 augusti i år.

AKTUELLT

Webbradio: ”Vi har ingen regional vargförvaltning”

Gävleborg (JJ) – Problemet är att vi inte har någon regional förvaltning av vargstammen. Det är några få län som ska bära hela det nationella målet. Det säger Jägareförbundets Per Mellström när han kommenterar jägaren Jonas Heimers beslut, att sluta rapportera rovdjur till länsstyrelsen.

Annonser