Ja till jakt på 200 gäss

Falköping (JJ) Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett grönt ljus för jakt på 200 fridlysta gäss på en fastighet i västra delen av Falköpings kommun.

Grågässen och kanadagässen orsakar omfattande skador på betesmarken.

Fastighetsägaren ansökte att få skjuta 400 gäss. Länsstyrelsen gav honom efter bedömning rätt att fälla 200 fåglar.

Länsstyrelsen upplyser också i beslutet att så väl grågås som kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitära olägenheter får jagas under juli månad.  Sädgås får även jagas under september och oktober om det krävs för att förebygga skada, skriver Skaraborgs Allehanda.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser