Ingen utrotning av dvärgbandmask!

– Även om parasiten är ovanlig pekar undersökningen på att den finns på fler håll i landet än där den påvisats hittills. Vi vet dock inte var det kan finnas smittade rävar och därför bedömer vi att det är orealistiskt att försöka utrota parasiten, säger Bengt Larsson, smittskyddschef vid Jordbruksverket, i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

I februari påvisades parasiten rävens dvärgbandmask för första gången hos en räv i Sverige. Nu lämnar Jordbruksverket och Socialstyrelsen efter samråd med flera andra myndigheter och aktörer förslag till regeringen på en kombination av åtgärder.
Förslagen omfattar utökad övervakning av parasiten, en handlingsplan för att kunna hantera situationen om parasiten blir vanligare lokalt och kunskapsspridning om vad som är känt om parasiten i dagsläget. Myndigheterna konstaterar att mycket få människor i Sverige riskerar att bli sjuka till följd av rävens dvärgbandmask.
Den är ovanlig här och sprids inte lätt till människor. Rävens dvärgbandmask har nyligen upptäckts i Sverige och provtagning på 3 000 rävar visar att den är ovanlig här. Den har hittills påträffats i liten omfattning i Västra Götaland, Södermanland och Dalarna.      

Mycket ovanligt att människor insjuknar  
Myndigheternas riskvärdering visar att få människor i Sverige riskerar att bli sjuka till följd av rävens dvärgbandmask. Hittills har ingen insjuknat i Sverige.  
– Studier visar att det är ovanligt att människor blir sjuka även i länder där parasiten är vanlig hos rävar. I Sverige har vi ett mycket bättre läge och vi bedömer att risken kommer att fortsätta vara låg även framöver. Men vi behöver följa utvecklingen, säger Agneta Holmström, chef på Socialstyrelsens enhet för Hälsoskydd och smittskydd.  

Plocka bär och svamp som vanligt  
Mycket lite talar för att livsmedel och svamp är viktiga smittvägar. Livsmedelsverket bedömer att människor kan fortsätta att plocka och äta bär och svamp som vanligt i Sverige.  
När det gäller hundar bedömer myndigheterna med utgångspunkt från resultatet av övervakningen att samma information om avmaskning och hygien bör gälla i hela landet och inte bara i de områden där parasiten påvisats hittills.
– Genom att vi vet att parasiten finns på fler platser än där vi påvisat den hittills finns det inte längre skäl att ha områdesvisa rekommendationer. Vi vet genom övervakningen att parasiten finns i liten omfattning och risken för att människor ska insjukna är låg, men den som har en hund som äter sorkar eller möss kan välja att avmaska och tvätta hunden vid behov, förklarar Bengt Larsson.    

Fakta om regeringsuppdraget      
* Jordbruksverket och Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att efter samråd med Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket samt andra beröra myndigheter och organisationer utreda vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan med anledning av att rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige.    

* Arbetet har samordnats av Jordbruksverket och redovisas till regeringen.    

* Samrådet har skett genom att Jordbruksverket och Socialstyrelsen har fördelat de olika uppgifterna i regeringsuppdraget bland de berörda myndigheterna.    

* Samråd har också skett genom möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben.  

Fakta om rävens dvärgbandmask      

* Rävens dvärgbandmask är en parasit som huvudsakligen sprids med hjälp av rävar och gnagare. Under sitt liv transporteras parasiten först i gnagaren (mellanvärd) och sedan i räven (huvudvärd) och befinner sig då i olika utvecklingsstadier. I mellanvärden har parasiten formen av en blåsmask och i huvudvärden utvecklas den till en vuxen äggproducerande bandmask. Räven sprider maskäggen i miljön med sin avföring. Andra djur än rävar, som till exempel hundar, kan fungera som alternativa huvudvärdar och människor kan bli felaktiga mellanvärdar och drabbas av blåsmask.    

* Rävar och hundar kan få i sig rävens dvärgbandmask om den äter en gnagare med blåsmask (det tidiga stadiet av dvärgbandmasken).    

* Människan smittas, liksom gnagarna, däremot av att få i sig parasitägg från en huvudvärd eller från miljön de befinner sig i.    

* En människa som fått i sig maskägg kan inte sprida parasiten vidare till andra människor eller till djur.
   
* Även bland människor som får i sig maskägg är det ovanligt att sjukdom utvecklas.    

* Rävens dvärgbandmask kan orsaka sjukdomen alveolär echinokockos hos människor. Sjukdomen är allvarlig, men mycket ovanlig.    

* Sverige har haft en övervakning av parasiten genom att undersöka 300 rävar per år sedan år 2000. Det första fallet påvisades inom ramen för övervakningsprogrammet i februari 2011.    

* När det första fallet upptäcktes i Sverige utökades övervakningen kraftigt för att få kunskap om hur spridd parasiten är. 3 000 rävar från hela landet har nu analyserats av Statens veterinärmedicinska anstalt samt träck från ett mindre antal hundar i det första området där parasiten påträffades.    

* Parasiten har påvisats hos två rävar från Västra Götalands län, en räv från Södermanland och en räv från Dalarna. Ingen hund som undersökts har burit på parasiten.

AKTUELLT

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.

Ekberg drabbad av första vargarna i Östergötland

Östergötland (JJ) Östergötland har fått sitt första vargrevir i modern tid. En av de drabbade är yrkesjägaren Thomas Ekberg och han är inte glad. – Det känns frustrerande, framförallt att få ett vargrevir så här långt söderut, säger Ekberg i Jaktjournalens webbradio.

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Lider svenska jägaren av restviktsneuros eller…?

Vi har nog alla suttit i den där jaktstugan eller vad det nu är, när kalibrar och kulor kommit på tal. Ni vet, helt plötsligt är alla experter och vet exakt vad som biter bäst på älgar, vildsvin och björnar. I bland kanske med en rätt ringa erfarenhet?

Annonser