Ingen skyddsjakt på varg vid Idre nya sameby

IDRE(JJ). Det blir ingen skyddsjakt på den varg som finns i området kring Idre nya sameby. Samebyn menar att den innebär stora problem för renskötseln i området. Men länsstyrelsen säger nej till samebyns ansökan om skyddsjakt då man anser att kriterierna för skyddsjakt inte är uppfyllda.

Länsstyrelsen menar att det inte har kommit in några rapporter om skador som orsakats av varg i det aktuella området – eller några uppgifter om att varg ska ha stört ren i området.
Det här rapporterar Dalarnas Tidningar.
 

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser