Ingen skyddsjakt på varg i Blekinge

Nu står det klart. Länsstyrelsen i Blekinge vill inte tillstyrka skyddsjakt på den varg som under ett par veckor rivit ett stort antal tamdjur. Länsstyrelsen kan istället tänka sig söva vargen och flytta den...

Bengt Almqvist, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Blekinge, säger till Sydöstran att vargen i första hand ska skrämmas iväg. Fungerar inte det ska den i stället sövas och flyttas.

Han utesluter inte att frågan om skyddsjakt kan komma att prövas igen om ”Någonting drastiskt skulle inträffa”.

Enligt tidningen tyder de senaste rapporterna om vargen på att den börjat vända norrut igen. Den har iakttagits i Hallarum, Vallby och Germundsmåla.

Skulle vargen vandra över till Småland är det inte heller fritt fram att skjuta den, ännu. Sista ordet om skyddsjakt är nämligen Naturvårdsverkets som ännu inte fattat beslut i frågan.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser