Ingen skyddsjakt på Olsjövargar

Enligt de uppgifter som framkommit så finns det inga påtagliga risker för allmänheten från vargarna som rör sig Olsjöreviret i Dalarnas län. Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Viltskadecenter gör samma bedömning. detta rapporteras i ett pressmeddelande i dag.

Både Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Viltskadecenter gör bedömningen att inte finns någonting som tyder på att vargarna uppträder anmärkningsvärt oskyggt gentemot människor.

Som framgår av Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt är det Naturvårdsverkets uppfattning att förekomst av rovdjur med särskilt närgångna beteenden som kan antas vara farliga för allmänheten bör kunna utgöra en grund för skyddsjakt av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. En individuell bedömning ska dock alltid göras.

I detta fall har länsstyrelsen uppgett att det inte finns uppgifter om att vargarnas närvaro i det aktuella området skulle medföra påtaglig risk för allmän säkerhet. Vidare har Viltskadecenter gjort bedömningen att det inte finns någonting som tyder på att vargarna i Olsjöreviret uppträder på ett sätt som kan antas vara farligt för allmänheten. Naturvårdsverket delar bedömningen att vargarnas beteende inte motiverar skyddsjakt av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. Det finns inte heller i nuläget grund för skyddsjakt i syfte att förhindra allvarlig skada.

– Den oro som beskrivs måste tas på största allvar. Vi kommer att följa händelseutvecklingen i området tillsammans med länsstyrelsen. Visar det sig att det finns behov av skyddsjakt kan Naturvårdsverket efter en ny ansökan om skyddsjakt eller på eget initiativ fatta beslut om skyddsjakt. Man kan också kontakta polisen om det blir fara för människors säkerhet, säger Göte Hamplin vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen arbetar med att informera människor i Olsjöreviret om hur man kan arbeta med förebyggande åtgärder för att till exempel skydda tamdjur och skrämma bort vargarna.

Detta skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande i dag.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser