Ingen framgång med åteljakt på björn

VÄSTERBOTTEN(JJ). Det har inte varit någon framgång för försöket med åteljakt på björn i Västerbottens län. Faktum är att det inte fällts någon björn vid de 65 åtlar som finns i länet. Meningen är att försöket ska ge fakta som kan ligga till grund för ett beslut om jaktformens framtid.

Åteljakt har tilläts i år även i Norrbotten på en samebys marker. 
Det var år 2001 som Naturvårdsverket förbjöd jaktmetoden. 
– Det har ju inte bedrivits åteljakt under tio års tid så man vet inte hur man bedriver åteljakt på bästa sätt och det är också därför man gör det här försöket nu. För om det visar sig att man inte kan fälla björn med åteljakt så är det ingen idé att bedriva åteljakt på det här sättet i alla fall, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Västerbotten, till Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundet i Västerbotten, menar att en förklaring till resultatet är att beslutet om försöket kom så sent att jägarna inte hann förbereda sig ordentligt,
Både Naturvårdsverket och länsstyrelserna kommer att utvärdera försöket till nästa år. 
Det här rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser