Ingen ersättning för eftersök av tågskadat vilt

Genom den nya jaktlagen, som trädde i kraft efter nyår, så utgår ersättning med upp till 700 kronor till de jägare som utför eftersök av vilda djur som skadats av bilar. Men det utgår ingen ersättning för eftersök av djur som skadats av tåg.

– Det tycker vi är fel. Det är oftast mycket mera jobb med att ta sig ut och göra eftersök efter järnvägen. Det finns oftast ingen bilväg i närheten av olyckan vilket innebär att vi ibland får gå eller åka skidor flera kilometer, säger jägaren Mikael Höglund, i Axmarby i norra Gästrikland, till SVT Gävledala.

Det är Jordbruksdepartementet som utformat den nya jaktlagen, men man kan inte svara på varför det inte var klart med ersättning till eftersök av tågskadat vilt när den nya lagen trädde i kraft. – Det är Banverket som utformat reglerna för hur eftersöken vid järnväg ska utformas, säger Bjarne Örnstedt, jurist vid Jordbruksdepartementet, till SVT Gävledala.
– Det visar sig att det är strikta säkerhetsregler när det gäller järnvägstrafik, man får inte beträda spårområdet vilket innebär att det tar tid för att arbeta fram en norm som ska gälla, fortsätter Örnstedt. 

Att det inte utgår någon ersättning för eftersök av tågskadat vilt kan göra att jägare tvekar at ställa upp.
– Generellt går vi inte ut för pengarna utan för djurens bästa. Men vi tycker att det är orättvist och det kan få många att tveka att ställa upp, säger jägaren Mikael Höglund.
Men i framtiden så är det tänkt att det ska utgå ersättning även för eftersök av de djur som skadats av tåg. – Jag utgår ifrån att det kommer att bli ett schablonbelopp beroende på vilket djur det handlar om, 700 kronor för älg exempelvis, säger Örnstedt.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser