Inga vilda djur i hägn och djurpark!

Varken Älgparken i Ockelbo eller andra djurparker och hägn har tillstånd att hålla vilda djur i fångenskap. Naturvårdsverket ser inga skäl att ge dispens från jaktlagstiftningen för Älgparken att ha kvar den vilda älgkalv som tagits in. Läs Naturvårdsverkets motivering till varför en omhändertagen älgkalv avlivades.

I mitten av maj omhändertogs en frilevande älgkalv vid en väg i Ockelbotrakten. Den hämtades och fördes till Älgparken i Ockelbo. Älgparken har sedan ansökt om att få behålla kalven.   Det var inget lätt fall att besluta om. Men det här handlar inte om en enstaka kalv utan om att värna grundregeln i jaktlagstiftningen om att vilda djur ska vara kvar i naturen och inte sättas i fångenskap.

Varje år föds uppåt 100 000 älgkalvar i Sverige. Älgkon är inte med kalven hela tiden, utan strategin för överlevnad är att inte avslöja för eventuella rovdjur var kalven ligger. Därför kan älgkalvar förefalla övergivna och en del människor tar hand om dem i tron att de är övergivna.   De flesta älgkalvar som tas om hand är inte övergivna. Riktlinjen enligt jaktlagstiftningen är att älgkalvar i första hand ska lämnas i fred. Om det kan konstateras att älgkon är död så ska kalven avlivas direkt av polisen. Om så inte är fallet ska kalven sättas tillbaka där den togs för att kon ska kunna återfinna den.  

Polisen kan inte med nuvarande jaktlagsstiftning överlåta moderlösa älgkalvar till djurparker eller älghägn. Det är inte tillåtet för älghägn eller djurparker tar emot älgkalvar.   I Ockelbofallet finns inga tecken på vad som hänt med älgkon. Det går heller inte att sätta tillbaka kalven i naturen efter så lång tid i fångenskap. Nu blir det polisens sak att se till att lagen följs.
Ansvarsfördelningen  Det är flera myndigheter som beslutar om vilda djur i fångenskap.

* Naturvårdsverket ger ut föreskrifter om vilka djurarter som får hållas i vilthägn. *

* Länsstyrelsen beslutar om tillståndet för vilthägn till att hålla vissa arter i hägn och det gäller då bara exemplar som är födda i fångenskap som man får placera i hägnet. Naturvårdsverket kan ge tillstånd till länsstyrelsen att besluta om att hålla andra arter av djur i vilthägn, däribland hjortdjur.

* Polisen beslutar vad som ska hända med älgkalvar och andra djurungar som förmodas vara övergivna eller där älgkon förolyckats i trafiken. Normalt avlivas övergivna älg- och hjortkalvar av djurskyddsskäl.

AKTUELLT

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.

Ekberg drabbad av första vargarna i Östergötland

Östergötland (JJ) Östergötland har fått sitt första vargrevir i modern tid. En av de drabbade är yrkesjägaren Thomas Ekberg och han är inte glad. – Det känns frustrerande, framförallt att få ett vargrevir så här långt söderut, säger Ekberg i Jaktjournalens webbradio.

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Annonser