Inga sura björnar i höst!

Livsmedelsverket gör en ny tolkning runt hanteringen av fällda björnar. Detta sedan flera björnar surnade innan de blev besiktigade och kunde slaktas.

Stockholm (JJ) I höstas fick några jaktlag björnkött förstört på grund av besiktningstvång, och att djurkroppar som ska säljas måste föras till slakteriet oflådda. Allt detta på grund av en ny EU-bestämmelse.
I stället för att försöka få bestämmelsen ändrad, vilket skulle ta flera år, har Livsmedelsverket gjort en kreativ tolkning av redan gällande bestämmelser.
Man har tagit fasta på den punkt i kommissionens vägledning som handlar om ”åtgärder som säkerställer en bättre presentation” av produkten. I dessa åtgärder ingår avblodning, urtagning, slakt med mera. En sur björn till slakteriet är inte den bästa presentationen av produkten björnkött.
Livsmedelsverket gör därför bedömningen; ”Att presentationen av primärprodukten björn inte alltid är säkerställd om björn förs oavhudad till vilthanteringsanläggning. Björnar bör därför i sådana fall kunna avhudas innan de levereras till en vilthanteringsanläggning. Detta bör således kunna ske redan idag inom ramen för gällande lagstiftning.”
Livsmedelsverket avser att senare återkomma med några enkla råd om hur en ”jägarflådd” björn hanteras på vägen till slakteriet.

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser