Inga pengar för att stoppa upp varg

ÖSTERGÖTLAND(JJ). Länsstyrelsen i Östergötlands län får inga pengar för att stoppa upp en varg som dödats i länet - det står klart sedan Naturvårdsverket sagt nej till att ge bidrag för detta.

Naturvårdsverket motiverar sitt beslut med att projektet inte har relevans för de kriterier som gäller i år eller för de områden som prioriteras. 

Totalt har Naturvårdsverket fördelat 6,5 miljoner statliga kronor till information om rovdjur. 
Det här rapporterar Sveriges Radio Ekot.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser