Idiotiskt utspel från Skolverket

I ett förslag till nya ämnesplaner för landets naturbruksgymnasier vill Skolverket avväpna alla elever som går en jakt- och viltvårdsutbildning. För ett par veckor sedan skickades förslaget om de nya ämnesplanerna ut och när det gäller vapenstopp vid jaktutbildningar toksågades förslaget av flertalet remissinstanser.

Foto: Per Jonson

Bakgrunden till att man vill slopa jaktutbildningen där vapenanvändning ingår är ett antal skolskjutningar i USA, Tyskland och Finland. Även attacken vid en skola i Trollhättan, där en utomstående person trängde sig in och dödade flera personer med ett svärd, är en händelse som påverkat förslaget.

Att Skolverket har drabbats av hybris är ingen överdrift. Om det kommer fler förslag på inslagen linje kommer även kniv att förbjudas vid utbildning av kockar och hantverkare, och hur ska framtidens slöjdlektioner fungera utan kniv?

Skolverkets målsättning är att inte tillåta vapen på en gymnasieskola och nu kommer man även att se över skidskyttegymnasiernas verksamhet.

Förödande förslag

I förslaget om nya ämnesplaner berörs utbildningar inom skogsbruk, jakt, djurskötsel och vattenbruk. Det är framför allt inom jaktutbildningarna som avväpningen direkt drabbar de naturbruksgymnasier som erbjuder dessa utbildningar, för att inte säga de elever som vill utbilda sig i jakt- och viltvård, utbildningar som ofta ligger nära skogsbruksutbildningar och andra naturbrukslinjer.

Skolverket föreslår följande:

”Skolverket föreslår att kurserna jakt och viltvård 1, 2 och specialisering ändras genom att samtliga moment som har med jakt att göra utgår. Detta eftersom den allmänna samhällsutvecklingen har gått mot en ökad restriktivitet i synen på vapen och vapenhantering, varför Skolverket gör bedömningen att jakt inte längre bör finnas inom gymnasieskolan.”

Toksågat

De flesta remissinstanser har toksågat förslaget. Bland annat anser Jägareförbundets utbildningsansvarige, Ulf Sterler, att det är som en utbildning i skogsbruk utan att eleverna får fälla träd.

Han menar också, helt riktigt, att det är omöjligt att undervisa i viltvård utan att också undervisa i jakt.

I ivern att avväpna eleverna har Skolverket enligt min mening genom sitt förslag skjutit sig själva i foten, något som man kanske också till viss del tagit till sig efter proteststormen från remissinstanserna.

I efterhand har Skolverket på sin webbplats lagt till en mjukare formulering, där man också tar tillbaka förslaget om vapenförbud. Verket menar att det ska vara möjligt för elever att gå en jakt- och viltvårdsutbildning utan att bära vapen, men för de skolor som vill ska möjligheten att hantera vapen finnas kvar.

Hela grundförslaget känns ogenomtänkt och trots pudeln har jag känslan av att ännu är inte sista ordet sagt.

 

 

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser