I morgon börjar vargjakten

Kungsbacka (JJ) I morgon börjar vargjakten i Värmlands och Örebro län. Fyra revir med 24 individer i Värmland och två revir med 12 individer i Örebro får jagas och målsättningen är att alla vargar i de aktuella reviren ska bort. Dåliga spårförhållanden gör dock att den organiserade vargjakten på en del håll ställs in i de södra delarna av länet. – Hos oss i södra Värmland har vi för lite snö för att kunna jaga imorgon. Möjligtvis kan man dra igång i de norra reviren, säger Gunnar Glöersen, rovdjurskonsulent på Svenska Jägareförbundet och jaktledare.
Den från jägarnas håll efterlängtade licenjakten startar imorgon. Arkivfoto: Per Jonson

Den från jägarnas håll efterlängtade licenjakten startar imorgon. Arkivfoto: Per Jonson

Lennart Johannesson, ordförande för Svenska Jägarförbundet i Värmland kommer åka upp till sina hemmamarker i Östmark eftersom spårningsförhållandena är så dåliga i länets södra delar. Han berättar för Jaktjournalen att jägare sedan de tidigare licensjakterna är mer restriktiva mot media och att man i Värmland i år val att ha honom och Gunnar Glöersen som mediekontakter.

– Flera jägare som figurerade i media under de tidigare licensjakterna har upplevt hot och känt sig otrygga, säger Lennart Johansson.

Lennart Johannesson nämner också de uppmaningar till att störa jakten som en del värnargrupper kommit med, men dessa är han inte speciellt orolig för.

– Det brukar vara mycket prat och lite verkstad. Vi jagar ju över mycket stora områden och det blir svårt för dem att lokalisera oss, men uppmaningarna väcker helt klart en del oro, säger han.

De aktuella reviren, i Värmland är det Medskogen, Kläggen, Gårdsjö och Forshaga-reviren, är noggrant utvalda av länsstyrelserna då de inte innehåller några så kallat genetiskt viktiga vargar.

Med genetisk viktig varg menas en varg, eller dess avkomma i första led, av finsk/ryskt ursprung som kommit in till Sverige under slutet av 90-talet eller 2000-talet.

De finns/ryska vargar som kom till Sverige i början av 80-talet kallas idag för den ”Skandinaviska” vargstammen och det är avkommor till dessa som jakten riktas mot.

Tömma revir
Årets vargjakt är inriktad på att de aktuella reviren helt ska befrias från varg. ”Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet bedömer att en minskning av tätheten av varg säkras uppnås genom att jakten inriktas mot att tömma hela revir” skriver länsstyrelsen i Värmland i sitt beslut.

– Att tömma hela revir är ju någonting som vi från Jägarförbundet drivit hela tiden. Om vi ska ha varg så måste vi kunna göra så. Annars har ju jakten ingen effekt för de drabbade människorna, säger Gunnar Glöersen.

Hur många jägare som kommer att vara engagerade är svårt att säga men ett 80-tal har visat sitt intresse i Forshagaområdet.

– Vi har sagt att vi inte vill ha några gästjägare med för att det blir en för stor apparat att administrera ute i skogen, säger Gunnar Glöersen.

I huvudsak kommer jakten gå till så att man sätter ut passkyttar och sedan går någon och spårar vargen eller vargarna.

– Oftast går vargen undan bara 100-150 meter framför spåraren. Kommer dom till öppna ytor som en sjö eller ett hygge så brukar dom sticka rakt över om dom är störda, berättar Gunnar Glöersen.

Gunnar Glöersen.

Gunnar Glöersen.

Vargen är också oerhört uppmärksam på allt som sker så därför kommer det att råda radiotystnad.

– Det är bara den som spårar som får prata. Alla andra ska vara tysta, berättar Gunnar Glöersen.

I Örebro län är det vargarna i Nora- respektive Mårdshyttan reviren som jakten riktas mot, samanlagt tolv individer. Men också i Örebro län har snön smält bort.

– Även om vi inte har någon snö nu så kommer vi i alla fall att gå ut och försöka få tag på nå’n varg. Det kan komma snö senare och då underlättar det ju, säger Rolf Karlsson, talesperson för jägarna i Nora respektive Mårdshyttan.

Dalarna fortfarande osäkert

Exakt hur många jägare som kommer att delta kan han inte svara på men intresset för att delta är stort.   I Dalarna är vargjakten uppskjuten tills vidare av Naturvårdsverket. Anledningen till detta är ännu okänd.

Av Länsstyrelsen i Dalarna beslut framgår det att sammanlagt åtta vargar skulle få fällas i länet.

Av dessa skulle fyra skjutas inom renskötselområdet, ett beslut som fått mycken kritik. Många menar att vargarna som uppehåller sig i renskötselområdet ska fälla under skyddsjakt och inte räknas in i licensjakten. Genom sitt agerande menar många att länsstyrelsen försöker att minimera antalet vargar som kan skjutas i Dalarna.

Att landshövding Maria Norrfalt är vice ordförande i VärldsnaturfondenWWF:s förtroenderåd gör knappast att förtroendet för länsstyrelsen i Dalarna ökar.

WWF är den organisation som i alla fall av planerad vargjakt varit med och försökt stoppa jakten. WWF var också den organisation som under 70-talet var med och finansierade planerna på att på nytt introducera varg i Sverige.

Ska du delta i vargjakten. MMS:a gärna bilder till oss. Uppge bara vilket revir du jagat i.
070-3950094 eller 073-8203315

AKTUELLT

Björn skjuten i Los

Hälsingland (JJ) En av de närgångna björnarna sköts på måndagskvällen inne i byn Los i Ljusdals kommun.

Björnjaktsbeslutet möts av besvikelse och glädje

Västerbotten (JJ) Björnjägaren Jonas Nordström skrek ut sin glädje när han fick beskedet att björnjakten startar som vanligt 21 augusti. – Jag vrålade så att jobbarkompisarna säkert ramlade ut sina stolar, säger Jonas Nordström.

Film: Så lär du din hund att apportera villkorslöst

Kungsbacka (JJ) På fågeljakten är en bra apportör ovärderlig. Att lära sin fågelhund apportera ordentligt är därför viktigt. JJ:s medarbetare Jonas Seger har 30 års erfarenhet av fågelhundar och vet vad som krävs för att få hunden att apportera även när det är svåra förhållanden.

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Annonser