I dag startar Girjasmålet i Hovrätten

Umeå (JJ) I dag startar förhandlingarna i det så kallade Girjasmålet i Hovrätten. Frågan är vem som äger jakt- och fiskerätten på statliga marker i fjällen – staten eller samebyarna.

Vem äger rätten till jakt och fiske i fjällvärlden? Det är frågan i Girjasmålet. Foto: Istock

1993 öppnades den svenska fjällvärlden för jakt och fiske för allmänheten. Staten tog av samerna förvaltningsrätten och länsstyrelserna fick tillsynsrätten över småviltjakt och fiske.

Samerna hävdar att de har en ursprunglig rätt till jakten och fisket och samebyn Girjas stämde staten. Bakgrunden är också att renägare och renskötare upplever att den ökade tillströmningen av jägare och fiskare och skotertrafik stör de betande renarna.

I februari 2016 avkunnade Gällivare tingsrätt den första domen: Girjas sameby vann mot staten.

I dag startar förhandlingarna i Hovrätten och de hålls i tingsrättens lokaler i Umeå.

17 rättegångsdagar

Birgitta Isaksson är ledamot i Jägareförbundet Norrbotten. Hon menar att det är många frågor där konflikten mellan samebyarna och övrig lokalbefolkning riskerar att öka.

SVT Norrbotten har intervjuat Birgitta Isaksson och hon nämner bland annat ett förslag om förbudsområden för skoteråkning i fjällen i Norrbotten.

– Samebyarna visar med det de gör idag, att om de skulle få rätten till förvaltningen så skulle det inte bli bättre för oss ortsbor, säger Birgitta Isaksson till SVT.

Ordföranden i Girjas samby, Matti Berg, framhåller att det inte handlar om att utestänga andra jägare.

– Det man fruktar är väl att pendeln ska slå tillbaka, att man ska stänga rätten till jakt och fiske. Och jag förstår oron, det gör jag absolut. Man vi måste höja blicken se förbi det. En lokal samisk förvaltning måste bli bättre än en myndighetsförvaltning som finns långt härifrån, säger Matti Berg till SVT Norrbotten.

Det blir totalt 17 rättegångsdagar i Hovrätten. Slutdatum i förhandlingarna är satt till den 13 december.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser