Högsta Förvaltningsdomstolen ska pröva vargjaktsbeslutet

Stockholm (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om beslut om licensjakt efter varg får överklagas till domstol, meddelar de i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutade att licensjakt efter varg fick bedrivas som längst fram till och med den 15 februari 2015. Naturvårdsverket avslog överklaganden av beslutet och erinrade om att verkets beslut enligt jaktförordningen inte får överklagas.

Trots överklagandeförbudet förde Föreningen Nordulv talan mot Naturvårdsverkets beslut och yrkade bland annat att jakten omedelbart skulle stoppas (inhibition). Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg det tveksamt om överklagandeförbudet är förenligt med EU-rätten och gjorde bedömningen att Naturvårdsverkets beslut får överklagas till domstol.

Förvaltningsrätten prövade därefter yrkandet om inhibition och stoppade jakten. Kammarrätten i Göteborg å sin sida gjorde bedömningen att EU-rätten inte ställer krav på att Naturvårdsverkets beslut ska gå att överklaga till domstol och undanröjde förvaltningsrättens beslut.

Nordulv har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen och domstolen har nu beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå. Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser