Hjortjakt i Alingsås

Alingsås (JJ) Dovhjortarna i Bolltorp och Rödene orsakar betydande skada i trädgårdarna. Nu har kommunledningen i Alingsås beslutat att dovhjortarna ska jagas.

Fram till den 28 februari får jakt på dovhjortar bedrivas. Det innebär att kommunjägarorganisationen, som har fått i uppdrag av kommunen att jaga i Bolltorp och Rödene i Alingsås, har drygt två veckor på sig att försöka minska antalet dovhjortar.

Kommunen vädjar även till fastighetsägare och andra jakträttsinnehavare att öka jakten på dovhjort på åker- och ängsmarker i området.

– Det är flera djur som kommer i flockar och skövlar trädgårdar. Vi har fått in klagomål och det är många periodvis, säger Patrick Grotenius, exploateringsingenjör på kommunen.

Att det är ett begränsat område som kommunen får skjuta på, då resten av marken tillhör privata fastighetsägare, försvårar uppgiften ytterligare. Men enligt Christer Pettersson, expert på bland annat dovhjort på Naturvårdsverket, finns det en bestämmelse som gör att länsstyrelsen kan gå in och besluta på myndighets initiativ att gå in och bedriva jakt i ett område.

Det var ett par år sedan den användes, men man har faktiskt använt den på bland annat dovhjort i Skåne. Men det är inget man bara gör utan det måste finnas skäl och beslut som länsstyrelsen prövar, säger Pettersson till Alingsås Tidning.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser