Harjakt på plantskola

Borlänge (JJ) Bergvik Skog har fått tillstånd att skyddsjaga harar som flyttat in på plantskolan i Sör Amsberg utanför Borlänge. Hararna har orsakat skador för över 100 000 kronor.

Hararna förökar sig och blir allt fler. Enligt bolaget beräknas det ekonomiska bortfallet till över 100 000 kronor – och det befaras bli betydligt större skador i framtiden om inget görs. Länsstyrelsen i Dalarna har gett klartecken till skyddsjakten.

15 skogs- eller fältharar får fällas under tiden fram till 4 juni. Länsstyrelsen betonar i beslutet att det är viktigt att inga harungar lämnas moderslösa, utan att alla harar i inhägnaden avlivas.

Om stängslet runt plantskolan utformas enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar, då får hare jagas inom inhägnaden under hela året, Skriver Borlänge tidning.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser