Häftig debatt om vargfri kommun i Rättvik

Rättvik (JJ) Ett medborgarförslag inlämnat av Olle Frääs. Kärvsåsen orsakade en lång och häftig debatt i Rättviks kommunfullmäktige. Medborgarförslaget handlade om att kommunen bör verka för att bli vargfri.

Medborgarförslaget lämnades in tillsammans med cirka 300 unferskrifter av medborgare runt om i kommunen. Olle Frääs skriver att ökningen av de stora rovdjuren, särskilt varg, nått en nivå vilken håller på att ödelägga våra viltstammar.
 
-Detta gör det omöjligt att bedriva någon form av frigående boskapsskötsel eller privat skogsbruk. De negativa effekterna av vargens närvaro är redan i dag förödande. Kommunen bör verka för att bli en vargfri kommun genom uttalanden samt kontakter med länsstyrelsen och andra myndigheter och påtala kommunens inställning i frågan.

Det blev en lång och het debatt som började redan när man skulle ta ställning till om kommunen skulle ta emot medborgarskrivelsen. Anders Björkman (S), hävdade att kommunen inte kan verka i den riktingen och att det ligger utanför kommunens kompetens.
Björn Guström, (FP), att frågan ligger hos staten och Naturvårdsverket. Anki Dåderman, (S) hade samma inställning och Magnus Werkmästar, (KD) ansåg inte att frågan hade hanterats rätt eftersom det inte fanns kopia på medborgarförslaget till fullmäktiges ledamöter.
Jonny Jones (C) ansåg att frågan handlade om att ta mot medborgarförslaget, oavsett innehåll och han varnade för konsekvenserna om förslaget inte accepterades av fullmäktige.
Erik Eliz och Hans-Erik Hellborg båda (C), ansåg att förslaget måste tas emot och därefter behandlas i vanlig ordning. Debatten fortsatte med bland andra miljöpartisten Stig Fredriksson.
Efter votering tog kommunfullmäktige emot medborgarförslaget från Olle Frääs. Förslaget om en vargfri kommun kommer att beredas av Kommunstyrelsen.  

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser