Häftig debatt om vargfri kommun i Rättvik

Rättvik (JJ) Ett medborgarförslag inlämnat av Olle Frääs. Kärvsåsen orsakade en lång och häftig debatt i Rättviks kommunfullmäktige. Medborgarförslaget handlade om att kommunen bör verka för att bli vargfri.

Medborgarförslaget lämnades in tillsammans med cirka 300 unferskrifter av medborgare runt om i kommunen. Olle Frääs skriver att ökningen av de stora rovdjuren, särskilt varg, nått en nivå vilken håller på att ödelägga våra viltstammar.
 
-Detta gör det omöjligt att bedriva någon form av frigående boskapsskötsel eller privat skogsbruk. De negativa effekterna av vargens närvaro är redan i dag förödande. Kommunen bör verka för att bli en vargfri kommun genom uttalanden samt kontakter med länsstyrelsen och andra myndigheter och påtala kommunens inställning i frågan.

Det blev en lång och het debatt som började redan när man skulle ta ställning till om kommunen skulle ta emot medborgarskrivelsen. Anders Björkman (S), hävdade att kommunen inte kan verka i den riktingen och att det ligger utanför kommunens kompetens.
Björn Guström, (FP), att frågan ligger hos staten och Naturvårdsverket. Anki Dåderman, (S) hade samma inställning och Magnus Werkmästar, (KD) ansåg inte att frågan hade hanterats rätt eftersom det inte fanns kopia på medborgarförslaget till fullmäktiges ledamöter.
Jonny Jones (C) ansåg att frågan handlade om att ta mot medborgarförslaget, oavsett innehåll och han varnade för konsekvenserna om förslaget inte accepterades av fullmäktige.
Erik Eliz och Hans-Erik Hellborg båda (C), ansåg att förslaget måste tas emot och därefter behandlas i vanlig ordning. Debatten fortsatte med bland andra miljöpartisten Stig Fredriksson.
Efter votering tog kommunfullmäktige emot medborgarförslaget från Olle Frääs. Förslaget om en vargfri kommun kommer att beredas av Kommunstyrelsen.  

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser