Gäss och vildsvin äter upp skörden

Vädret, gässen och vildsvinen ställer till det för spannmålsodlaren. För att skydda sig mot vildsvin går en del bönder så långt att de sätter in nattlig bevakning, rapporterar Sveriges Radio Kronoberg.

– Ett större problem än vädret är vildsvinen som är ute i spannmålsåkrarna och härjar och gör betydande skador och har gjort de senaste veckorna. Blir det en utdragen skörd då hinner det ju bli mycket stora skador, säger Andreas Magnusson, bonde i Rinkaby strax söder om Växjö.
– Vi gör gator i åkrarna för att få sikt så att man ser vad man skjuter, sen gäller det att vara ute så gott som varje natt och bevaka spannmålen. Här i Rinkaby har vi dessutom flera unga jägare som är duktiga och hjälper till och de skjuter med gott resultat. <
I Döderhultsdalen utanför Oskarshamn finns kornåkrar där drabbade lanbrukare räknar med att 95 procent av skörden är uppäten av fåglarna. Skyddsjägare beräknar att 130 gäss skjutits i Oskarshamnstrakten i år, men det har uppenbarligen inte varit tillräckligt.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser