Gäss och tranor förstör för mer än en miljon

Gotland (JJ) Varje år ställer fåglar till det för många av öns bönder. Gäss och tranor betar och trampar ned det som såtts på åkrarna. Deras spillning kan också försämra kvaliteten på grödorna.

Gäss ställer till med stora problem för bönderna på Gotland. (Forto iStock)

På fastlandet är det vildsvinen som orsakar de flesta skadorna på alla lantbruksgrödor. Men också älgar och fåglar kan orsaka skador. På Gotland ligger gäss och tranor bakom de flesta skadorna på åkrarna.

–För en del odlare kan de första späda grödorna vara helt nedbetade av gäss. Det är bara jord kvar, berättar Tomas Johansson på länsstyrelsens naturvårdenhet. Det är skador som orsakats av fredat vilt, det vill säga vilt som inte får jagas, som ersätts ekonomiskt.

Vitkindad gås får det endast bedrivas skyddsjakt på. Tilldelningen är tio gäss per lantbrukare. Länsstyrelsen på Gotland kan  bevilja bidrag för olika förebyggande åtgärder som till exempel spegelskrämmor och flaggor.

– Det brukare väl bli cirka hundra vitkindade gäss som skjuts varje år. Det märks ju nästan inte. Och gäss är inte så lättskrämda, säger Tomas Johansson.

Hittills i år har det inkommit ett 30-tal ansökningar om ersättning för viltskada på grödor. Problemen rapporteras från Fårö i norr till Burgsvik i söder. Länsstyrelsen betalar ut närmare 1,2 miljoner kronor i ersättning till öns lantbrukare varje år, säger Tomas Johansson, till Gotlands Tidningar.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser