Fyra döda vargar

Informationsbrev från SKANDULV 29 DEC 2006

Fram till mitten av december hade endast nio vargar registrerats döda i Skandinavien under 2006, vilket var det lägsta antalet för ett enskilt år sedan 1999. Men under årets sista två veckor har ytterligare tre vargar dött, och dessutom har ett i augusti upphittat oidentifierat hunddjur visat sig vara varg. Så nu är vi uppe i tretton döda rapporterade vargar i år, 12 i Sverige och en i Norge. Förra året (2005) registrerades 22 döda vargar i Skandinavien.

* Den 12 dec kördes en hanvarg ihjäl av tåget på stambanan nära Fågelbeg 15 km norr Jörn i nordöstra Västerbotten. Vargkroppen finns nu på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala i väntan på obduktion. Vargen är ännu ej vägd. Vargens ursprung är ännu okänt. DNA-analyser kommer att köras  av SKANDULV´s lab vid Ekologiska institutionen, Lunds Universitet efter nyår.  

* Den 16 dec
sköts en vargtik centralt i Kroppefjäll-reviret i Dalsland i samband med en attack på hund i samband med jakt. Citat Göteborgsposten: ”En jägare sköt på lördagen en varg vid Stora Hallesjön. Vargen hade angripit mannens hund. Polisen kallades till platsen strax efter klockan tolv. Jägaren berättade då att han ingick i ett jaktlag. På avstånd hade han hört vad han uppfattade som ett hundslagsmål. När han sprang åt det hållet ljudet kom ifrån upptäckte han en flock om fem vargar. När vargarna blev varse mannen försvann tre av dem. De andra stod kvar, intill mannens jakthund som låg på marken till synes vid liv. I vad han beskriver som ett försök att rädda den skadade hunden skjuter han en av vargarna. På grund av skadorna avlivar han hunden. Även vargen avlivas.” Fallet utreds nu vidare av polisen. Vargkroppen finns på SVA. Det rör sig om en tik, vikt 32 kg. Ålder ännu ej fastställd, men enl preliminära uppgfiter från SVA rör det sig om en ung varg. Även här kommer DNA-analyser att göras vid Lunds Universitet efter nyår. Uppgiften om fem vargar i reviret är intressant. Vi har tidigare fått starka indikationer om föryngring i reviret sommaren 2006, vilka nu ytterligare stärks. År 2005 registrerades ingen föryngring i reviret.   

* Den 23 december
sköts en hanvarg 10 km NO Motala i norra Östergötland. Citat från Lasse Larsson, besiktningsman:  ” En varg upptäcks jaga nötboskap på ett bete vid en gård i Kristbergs församling Motala kommun. Fadern till djurägaren upptäcker en varg som jagar djuren, han går in till sitt hus och ringer till sonen, djurägaren, som bor cirka 300 m från gården.  Denne klär på sig tar fram vapen från vapenskåpet och åker upp till djuren, vilket tar 15-20 minuter.Laddar vapnet med 4 skott, går ner mot betet men ser först inte några djur. Plötsligt kommer djuren i galopp med vargen efter sig, utan den kalv som han noterat fötts dagen innan. Mannen hojtar och ropar men vargen fortsätter, då skjuter han ett varningsskott, vargen kastar åt sidan men fortsätter attacken med att hoppa upp på djuren bakifrån.Då skjuter djurägaren ett skott mot vargen som han tror träffar, för den snor runt, men kommer upp och fortsätter i hasorna på djuren. Då skjuter han ännu ett skott mot vargen, som då viker sig och segnar ner död.Mannen försöker sedan att lugna ned sina djur samt undersöka var den en dag gamla kalven taget vägen. Han ser då att cirka 80m av trådarna i staketet är nersprungna och hämtar några djur som befinner sig utanför hagen, men hittar ej kalven (den återkom dagen efter och var pigg). Djuren är av rasen Highland Cattle. ” Vargen har omhändertagits av polisen och skickas nu till SVA. Den är ännu ej vägd, inga DNA-analyser ännu, kommer efter nyår.Under hösten har en varg uppehållit sig i nordvästra Östergötland, det är ännu ej klart om det är denna varg, men det är sannolikt.  

* Den 20 augusti
i år hittades en rutten kropp efter ett hunddjur i en liten sjö i norra delen av Kroppefjäll-reviret i Dalsland. Djuret undersöktes av polisens laboratorium som kunde fastställa att det rörde sig om antingen en varg eller en hund. SVA har ej vidtagit någon obduktion i väntan på närmare besked om det verkligen rör sig om varg. Nu har SKANDULV´s lab i Lund analyserat vävnad från kroppen för andra gången (den första analysen som gjordes i november gav inget användbart resultat). Den nya analysen på ett nytt prov var mera lyckosamt. Det rör sig om en varg från den skandinaviska populationen. Analyserna är ej helt fullständiga, därför är vi ej säkra på ursprungsrevir, men den preliminära analysen motsäger inte att det är fråga om en valp från Kroppefjällsreviret.  

* I området NV om Vittangi
  i nordöstra Norrbotten 20 – 40 km från finska gränsen har en varg uppehållit sig sedan i november. Ett 20-tal renar har rivits i området och skyddsjaktansökan föreligger som f.n. behandlas. En vargspillning från området håller på att analyseras i Lund, och länstyrelsen i Norrbotten har fått ett preliminärt besked om ursprunget för denna varg. Vi återkommer med besked om detta när vi har säkerställt resultaten. 

* Vi har nu säkra eller sannolika indikationer om föryngring 2006 i 13 revir
: Voxna, Amungen, Siljansringen, Långsjön, Lövsjön, Ulriksberg, Halgån, Jangen, Uttersberg, Hasselfors, Gräsmark, Kynna och Kroppefjäll. 

För SKANDULV
Olof Liberg

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser