Förvaltningsplan för vildsvinen i Sörmland klar

Stockholm (JJ) Nu har länets viltförvaltningsdelegation enats om en målsättning för förvaltningen av vildsvin. Det är att bejaka vildsvin som en naturlig del i länets fauna och samtidigt verka för att minska skadeverkningarna av vildsvin och få färre olyckor där vildsvin är inblandade.

Vildsvinen ska förvaltas i Sörmland, men stammen ska också minskas för att skadorna i lantbruken inte ska bli en för stor belastning.

En god viltförvaltning syftar till att ha viltstammar med sunda och livskraftiga djur. Det gäller att förvalta och vårda djurstammarnas storlek och samtidigt balansera de intressen som berörs av vilt, till exempel, jord- och skogsbruk, lantbruk, jakt, naturvård och trafik, skriver Länsstyrelsen i Sörmland i ett pressmeddelande.

Sörmlands län har gott om vilt i markerna; älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin och mufflon.
Konkurrensen om mat är hård och det leder till omfattande skador både på odlad mark och i skogen.

– Det är en mycket bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att minska viltskadorna att vi nu har gemensamma ramar för de närmaste åren när det gäller jakt och förvaltning av viltet i Södermanland, säger landshövding Liselott Hagberg.

Arbetet med att ta fram viltförvaltningsplanerna har pågått en längre tid. 

Det är första gången som länet nu har en gemensam plan för förvaltningen av vildsvin. Sedan tidigare finns förvaltnings­planer för kron- och dovhjort samt grågås. De har nu uppdaterats.

Under 2013 har Länsstyrelsen arrangerat ett antal möten där frågan om klövviltskador aktualiserats och diskuteras för att i samverkan hitta lösningar.

– Centralt för en bättre viltförvaltning är att få till stånd en ökad lokal samverkan, detta eftersom viltet rör sig över stora områden. Viltet är en gemensam angelägenhet och kan inte förvaltats enskilt på mindre landområden, säger David Bruun, viltförvaltningshandläggare på Länsstyrelsen.  

I förvaltningsplanen för vildsvin finns följande målsättningar:
• att snarast reducera populationen av vildsvin för att minska skadeverkningarna i lantbruk och naturområden där skadeläget är orimligt, att vildsvinsolyckorna i trafiken inte ska överstiga 250 stycken/år. (2013: 360 olyckor).

• att ytterligare öka kunskapsnivån hos jägare, lantbrukare och markägare samt stimulera till ökad samverkan.

• att se vildsvinets stora värde som ett naturligt och värdefullt inslag i länets rika fauna samt lyfta fram dess upplevelsevärde, spännande jakt och högkvalitativa kött.

• att eventuell utfodring huvudsakligen ska ske i avledande syfte och med små fodergivor.

• Hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer ska beaktas.

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser