Fortsatt höga miljökrav men inget totalförbud mot bly i ammunition

Stockholm (JJ) Regeringen ställer fortsatt höga miljökrav på användandet av bly i ammunition, men ett totalförbud genomförs inte. Regeringen avser att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för att minska användandet av bly.

Förslaget till förändringen av reglerna innebär att det kommande totalförbudet för bly i ammunition som skulle träda ikraft från den 1 januari 2008 upphävs. De restriktioner för användning av blyhagel som idag finns kommer att kvarstå.
Det innebär att det kommer att vara förbjudet att använda ammunition med blyhagel vid jakt på våtmark. Förbud för användning vid jakt över öppet vatten inskränks till att gälla grunda delar av öppet vatten. Det kommer också, som tidigare, att vara förbjudet att använda blyhagel vid skytte med undantag för provskjutning, vid avläggande av jägarexamen och vid jaktstigskytte.  
– Bly i ammunition ska vara förbjudet där det är motiverat ur miljösynpunkt eller där det finns bra alternativ. Vi kommer att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för att ytterligare minska blyanvändningen. Genom att göra lokalt anpassade åtgärder kan det säkerställas att skjutbanor inte blir ett miljöproblem, varken på kort eller lång sikt, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på Miljödepartementet.  
Sverige informerar nu EU och WTO om ändringarna av reglerna. Efter notifieringsprocessen kan regeringen fattas beslut om förordningsändringen.   Naturvårdsverket får meddela undantag från förbudet för internationellt sportskytte och för historiskt skytte.
De ändrade reglerna ställer också krav på att den som bedriver verksamhet vid skjutbana eller skjutfält ska vidta åtgärder så att bly i ammunition inte orsakar skada på eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser