Fortsatt gåsjakt vid Möllers mosse

Sjöbo (JJ) Länsstyrelsen i Skåne har gett tillstånd att fälla 20 gäss vid Möllers mosse. Jakten gäller både grågäss och vitkindade gäss. Länsstyrelsen rekommenderar att jakten sprids ut över tid och att det vid varje tillfälle görs ett övervägande om det behövs skjutas fler gäss.

Länsstyrelsen i Skåne har gett tillstånd att fälla 20 gäss vid Möllers mosse. (Foto:iStock)

Det var för några år sedan som kommunen första gången ansökte hos länsstyrelsen om att få skjuta av gäss vid mossen.

Bakgrunden är att fåglarna smutsar ner på gångarna runt vattnet och att de näst intill attackerat gående. När så beslut togs om att öppna upp miljön runt Möllers mosse och locka fler att flanera i området bestämdes också att minska antalet gäss. 2014 var första året som skyddsjakt genomfördes. Redan då konstaterades att den måste pågå under flera år för att nå resultat.

Ett krav är också att jakten genomförs i kombination med andra åtgärder. Det kan till exempel vara att det placeras ut fågelskrämmor eller fordon.

Förutom skyddsjakt ges fortsatt tillstånd att förstöra fåglarnas ägg. Men vid äggprickning måste minst ett ägg per rede lämnas orört.

Både Skånes ornitologiska förbund och Jägareförbundet har tillstyrkt kommunens begäran.

Jakten får bedrivas under mars månad och därefter i augusti. Den vitkindade gåsen får dock undanröjas fram till april.

Tillståndet gäller förutom vid Möllers mosse även kommunens vattenmagasin vid Sandbäcks industriområde, rapporterar Ystads Allehanda.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser