Fortsatt gåsjakt vid Möllers mosse

Sjöbo (JJ) Länsstyrelsen i Skåne har gett tillstånd att fälla 20 gäss vid Möllers mosse. Jakten gäller både grågäss och vitkindade gäss. Länsstyrelsen rekommenderar att jakten sprids ut över tid och att det vid varje tillfälle görs ett övervägande om det behövs skjutas fler gäss.

Länsstyrelsen i Skåne har gett tillstånd att fälla 20 gäss vid Möllers mosse. (Foto:iStock)

Det var för några år sedan som kommunen första gången ansökte hos länsstyrelsen om att få skjuta av gäss vid mossen.

Bakgrunden är att fåglarna smutsar ner på gångarna runt vattnet och att de näst intill attackerat gående. När så beslut togs om att öppna upp miljön runt Möllers mosse och locka fler att flanera i området bestämdes också att minska antalet gäss. 2014 var första året som skyddsjakt genomfördes. Redan då konstaterades att den måste pågå under flera år för att nå resultat.

Ett krav är också att jakten genomförs i kombination med andra åtgärder. Det kan till exempel vara att det placeras ut fågelskrämmor eller fordon.

Förutom skyddsjakt ges fortsatt tillstånd att förstöra fåglarnas ägg. Men vid äggprickning måste minst ett ägg per rede lämnas orört.

Både Skånes ornitologiska förbund och Jägareförbundet har tillstyrkt kommunens begäran.

Jakten får bedrivas under mars månad och därefter i augusti. Den vitkindade gåsen får dock undanröjas fram till april.

Tillståndet gäller förutom vid Möllers mosse även kommunens vattenmagasin vid Sandbäcks industriområde, rapporterar Ystads Allehanda.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser