Förstärkt skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp

Stockholm (JJ) Regeringen har idag fattat beslut om ett tillägg till paragraf 28 i jaktförordningen som förstärker djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir angripna av rovdjur. Tillägget är tidsbegränsat till två år. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utvärdera förändringen så att rovdjurstammarna inte påverkas negativt.

Bestämmelsen träder i kraft den 1 maj 2007 och är giltig till och med den 30 april 2009. Tillägget upphör därefter, om inte ett aktivt beslut fattas.

– Avgörande nu är att bestämmelsen inte missbrukas, utan tillämpas ansvarsfullt runt om i landet. Det är upp till alla som berörs att axla det ansvaret. Förändringen kan bara permanentas om rovdjursstammarna utvecklas enligt riksdagens mål, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren i en gemensam kommentar.

Tidigare har det varit möjligt att skydda sina tamdjur i hagar genom att skjuta rovdjuret. Utanför inhägnade hagar har man kunnat det först efter att rovdjuret angripit och skadat ens djur.
– Det är lätt att förstå den frustration många människor upplevt över att inte kunna skydda djuren på till exempel fäboden eller skogsbete. Med den ändring vi nu gör kan man också skydda sina djur utanför inhägnade områden, säger Eskil Erlandsson.

Naturvårdsverket får i uppdrag att i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten utvärdera vad förändringen får för konsekvenser för rovdjursstammarna. Den utvärderingen ska ligga till grund för fortsättningen. 
– Med den tidsbegränsade förändringen och utvärderingen tar vi hänsyn till både naturintressen och intressen hos djurägare. Det är viktigt för rovdjurspolitikens legitimitet, avslutar Andreas Carlgren. 

Naturvårdsverkets uppdrag
1 januari 2009 ska uppdraget redovisas. Regeringen anger att utvärderingen  bör omfatta en bedömning av dels konsekvenserna  på rovdjursstammarnas utveckling, dels konsekvenserna för rättstillämpningen på området, framför allt beträffande polis och åklagares möjlighet att lagföra brottsligt dödande av de stora rovdjuren.
 
I redovisningen av den senare delen bör anges antalet fall när den nya förordningen åberopats, antal förundersökningar, antal väckta åtal samt antal fällande domar för jaktbrott rörande dessa rovdjur.
När det gäller konsekvenserna för rättstillämpningen skall utvärderingen ske i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser