Försöket med vita mårdhundar misslyckat

Västerbotten (JJ) Försöket att använda vita mårdhundar för att spåra upp vilda mårdhundar har misslyckats.

Vita mårdhundar har visat sig vara för tama för att fungera bra i Mårdhundsprojektet. Foto: Svenska Jägareförbundet

P4 Västerbotten rapporterar att de vita mårdhundarna visat sig vara för tama och inte spårar upp vilda mårdhundar i den omfattning som företrädarna för Mårdhundsprojektet önskat sig.

Projektet drivs av Svenska Jägareförbundet och syftar till att hålla Sverige rent från mårdhundar, som betraktas som en främmande och invasiv art.

Mårdhundar som förses med sändare används för att de ska spåra upp andra mårdhundar som kan avlivas.

”För tama”

Normalfärgade mårdhundar, som försetts med sändare för att spåra upp artfränder, har haft svårt att överleva eftersom de blivit skjutna.

Därför släpptes det under våren 2017 ut vita och sändarförsedda mårdhundar.

Men försöket har misslyckats.

– De var för tama, helt enkelt, säger P-A Åhlén, projektledare för Mårdhundsprojektet, till P4 Västerbotten.

Under kommande vår återgår man därför till att släppa ut sändarförsedda vilda och normalfärgade mårdhundar.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser