Förslaget till ny älgförvaltning har skickats på remiss

Förslaget till ny älgförvaltning har skickats ut på en ny remissrunda. Ett förslag skulle redan ha lämnats av regeringen till riksdagen. Det förslaget blev dock försenat och nu har jordbruksdepartementet skickat ut förslaget för snabb remissbehandling.

LRF än en av instanserna som får tycka till om framtidens älgförvaltning. Ännu har man inte hunnit lämna något svar.
Men Börje Waldebring, LRF:s viltansvarige, är hoppfull inför framtiden.
– Det ser ut att vara en rimlig och bra avvägning mellan de skogspolitiska ansträngningarna och de jaktpolitiska ansträngningarna, säger Waldebring till ATL, Lantbrukets Affärstidning.

Enligt det nya förslaget kommer förvaltningsområden att bildas som ska hantera en egen älgstam. Resursgrupper kopplas till dessa områden för att ge råd till både förvaltningsområdena, jaktlagen och länsstyrelsen.

Men på Svenska Jägareförbundet finns det en hel del kritik mot det nya förslaget.
– I de stora delarna och i grunddragen är förslaget bra. Men det finns fortfarande delar vi inte alls förstår, framförallt gäller det datasystemet för älgförvaltningen där man menar att det ska utredas vidare. Vi menar att  man inte behöver göra det då vi redan har systemet viltdata, säger Daniel Ligné, biträdande riksjaktvårdskonulent på Svenska Jägareförbundet, till Jaktjournalen.

Han är också kritisk till de föreslagna höjningarna av fällavgifterna.
– Man försöker krama mer pengar ur systemet för att bekosta bland annat inventeringar.

Förbundet ser inte heller positivt på att man föreslår att flytta över delar av deras uppdrag till andra.
– Vi är också kritiska till att man föreslår att ta delar av vårt uppdrag och ge till andra, bland annat till länsstyrelserna och till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Ligné tycker dock att jägarna fått något bättre inflytande i det nya förslaget och att det är svårt att komma så mycket längre när det gäller den biten. 

Senast den 19 april ska svaren ha inkommit från remissinstansteerna.
Senare i vår lämnar regeringen en proposition.

AKTUELLT

Film: Här behöver viltet inte svälta ihjäl

Fagersta (JJ) Det kommer larmrapporter att vilt är på väg att svälta ihjäl runt om i Sverige. Ännu är det inte för sent att hjälpa djuren som Uwe och Kjell gör i Fagersta. Jaktjournalen hälsade på med filmkamera.

Webbradio: Så ska vargarna i Rackstadreviret tas bort

Värmland (JJ) Vargdödade jämthundshanen Emil kommer att betyda slutet för Rackstadreviret. Alfavargarna ska skjutas och länsstyrelsens förhoppning är att reviret upplöses, berättar länsstyrelsens rovdjurshandläggare, David Höök, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser