Förslag på miniminvåer för rovdjur

Dalarna(JJ) Det mellersta rovdjurförvaltningsområdet har lämnat förslag till fördelning av miniminivåer för stora rovdjur i de åtta län som ingår i området. I Dalarnas län föreslås sju föryngringar av varg.

Det är Naturvårdsverket som begärt förslag på miniminivåer för stora rovdjur. Förslaget om miniminivåer skulle överlämnas av samverkansråden, bestående av landshövdingarna, i de tre rovdjursförvaltningsområdena före den 22 september.  

Samverkansrådets förslag till Naturvårdsverket baseras på viltförvaltningsdelegationernas förslag i respektive län.
I Dalarnas län föreslog viltförvaltningsrådet följande nivåer: 22-25 föryngringar av björn, 4-6 av järv, 8-10 av lo och 4-5 föryngringar av varg.
Det här meddelar länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

Det sammanvägda förslaget från mellersta rovdjursförvaltningsområdets åtta län uppgår till totalt  50 föryngringar av björn, 6 av järv, 68 av lo och 27 föryngringar av varg.  
För Dalarnas län innebär detta att miniminivåerna föreslås hamna på  25 föryngringar av björn, 4 av järv, 10 av lo och 7 föryngringar av varg och skiljer sig därmed från Dalarnas viltförvaltningsdelegations ursprungliga förslag. 

Nästa steg i processen är att Naturvårdsverket fastställer miniminivåer baserat på samverkansområdets förslag. Att fastställa dessa nivåer är en förutsättning för en aktiv förvaltning av de stora rovdjuren. Miniminivåerna ska vara möjliga att uppnå inom fem år och ligga i linje med rovdjurspolitikens mål om ökad spridning och minskad koncentration.

Miniminivåerna är kopplade till det mycket viktiga arbetet med att sätta förvaltningsmål för populationsstorlekar. Förslag på förvaltningsmål för Dalarna arbetas just nu fram tillsammans med ledamöter i Dalarnas viltförvaltningsdelegation. 

 – Miniminivåerna för hela förvaltningsområdet var baserade på ett grundförslag från Naturvårdsverket. Fördelningen mellan länen i förvaltningsområdet baserades på viltförvaltningsdelegationernas förslag, men man tog också hänsyn till landareal, sårbara områden och förekomst av lämpliga livsmiljöer, säger Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna, i ett pressmeddelande.

FAKTA:
– Miniminivå är det minsta antal djur, räknat i antal föryngringar, som ska finnas per år i länet. Om länet inte uppnår sin miniminivå så ska målbilden vara att minst nå upp till den i framtiden. 
– Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden, norra, mellersta och södra. Dalarna ingår i det mellersta förvaltningsområdet. I det ingår också Gävleborg, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Västra Götalands län.  

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser