Förslag på miniminvåer för rovdjur

Dalarna(JJ) Det mellersta rovdjurförvaltningsområdet har lämnat förslag till fördelning av miniminivåer för stora rovdjur i de åtta län som ingår i området. I Dalarnas län föreslås sju föryngringar av varg.

Det är Naturvårdsverket som begärt förslag på miniminivåer för stora rovdjur. Förslaget om miniminivåer skulle överlämnas av samverkansråden, bestående av landshövdingarna, i de tre rovdjursförvaltningsområdena före den 22 september.  

Samverkansrådets förslag till Naturvårdsverket baseras på viltförvaltningsdelegationernas förslag i respektive län.
I Dalarnas län föreslog viltförvaltningsrådet följande nivåer: 22-25 föryngringar av björn, 4-6 av järv, 8-10 av lo och 4-5 föryngringar av varg.
Det här meddelar länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

Det sammanvägda förslaget från mellersta rovdjursförvaltningsområdets åtta län uppgår till totalt  50 föryngringar av björn, 6 av järv, 68 av lo och 27 föryngringar av varg.  
För Dalarnas län innebär detta att miniminivåerna föreslås hamna på  25 föryngringar av björn, 4 av järv, 10 av lo och 7 föryngringar av varg och skiljer sig därmed från Dalarnas viltförvaltningsdelegations ursprungliga förslag. 

Nästa steg i processen är att Naturvårdsverket fastställer miniminivåer baserat på samverkansområdets förslag. Att fastställa dessa nivåer är en förutsättning för en aktiv förvaltning av de stora rovdjuren. Miniminivåerna ska vara möjliga att uppnå inom fem år och ligga i linje med rovdjurspolitikens mål om ökad spridning och minskad koncentration.

Miniminivåerna är kopplade till det mycket viktiga arbetet med att sätta förvaltningsmål för populationsstorlekar. Förslag på förvaltningsmål för Dalarna arbetas just nu fram tillsammans med ledamöter i Dalarnas viltförvaltningsdelegation. 

 – Miniminivåerna för hela förvaltningsområdet var baserade på ett grundförslag från Naturvårdsverket. Fördelningen mellan länen i förvaltningsområdet baserades på viltförvaltningsdelegationernas förslag, men man tog också hänsyn till landareal, sårbara områden och förekomst av lämpliga livsmiljöer, säger Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna, i ett pressmeddelande.

FAKTA:
– Miniminivå är det minsta antal djur, räknat i antal föryngringar, som ska finnas per år i länet. Om länet inte uppnår sin miniminivå så ska målbilden vara att minst nå upp till den i framtiden. 
– Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden, norra, mellersta och södra. Dalarna ingår i det mellersta förvaltningsområdet. I det ingår också Gävleborg, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Västra Götalands län.  

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser