Förslag om kronhjortsförvaltning på remiss

Stockholm (JJ) För att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av kronhjort går regeringen nu vidare och remitterar förslag som rör jakt efter kronhjort.

Regeringen har beslutat att utreda och utveckla kronhjortsförvaltningen. ( Foto: iStock)

– Regeringen inser vikten av att utreda och utveckla kronhjortsförvaltningen. Vi ser ett behov av att öka samordningen med älgskötselområden samt förhindra uppkomst av för stora tätheter av kronhjort för att minska skador på skog och gröda. Jag ser fram emot remissinstansernas svar på hur vi kan förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Naturvårdsverkets rapport av regeringsuppdraget om kronhjort enligt regleringsbrevet 2015 är nu ute på remiss tillsammans med ytterligare förslag som rör jakt efter kronhjort. Efter att remissinstanserna har lämnat sina yttranden avser regeringen att ta ställning till vilka förändringar som behöver göras.

Regeringen kommer även att ge Naturvårdsverket uppdrag i regleringsbrevet inför 2016 att, i den mån det är ändamålsenligt, även inkludera analys och förslag avseende kronhjortsförvaltningen i samband med utredning av frågan om en långsiktig stabil finansiering av älgförvaltningen.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser