Forskning om jämställdhet inom jakten

Jönköping (JJ) Just nu på pågår ett sociologiskt forskningsprojekt som ska ta reda på hur jämställd jakten är. Alla jägare är välkomna att delta och svara på enkäten.

Hur jämställt är det i jaktskogen egentligen. Det vill sociologen Erik Rytterstedt ta reda på. Arkivfoto: Per Jonson

Det är länsstyrelsen i Jönköpings län som tillsammans med de två jägareförbunden dragit i gång projektet. Tanken är att få en bild av jägares egna attityder till jämställdhet.

Via enkätundersökningen och intervjuer med jägare ska studien ta reda på jägares attityder till jämställdhet inom jakten.

Bakom studien står sociologistudenten Emil Rytterstedt och forskningen är hans masteruppsats.

Läs mer om studien här>>

Fyll i enkäten här>>

0 kommentarer

AKTUELLT

Lastbil krockade med varg

Gävle (JJ) En varg dödades i går kväll när den försökte korsa E4:an i höjd med Gävle Bro men kördes på av en lastbil.

”CWD-smittan kanske redan är här”

Lierna/Kungsbacka (JJ) Avmagringssjukan, Chronic Wasting Disease (CWD) har på nytt påträffats hos älg, nära svenska gränsen i Lierne, Norge. Veterinären och forskaren Jonas Malmsten är orolig för spridningsutvecklingen.

Annonser