Forskning hotas av hungriga rådjur

ALNARP(JJ). Hungriga rådjur kan äventyra forskningen på Alnarp, djuren tar sig in på försöksfält med salix och skadar plantorna. Detta har gjort att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp har ansökt om skyddsjakt på rådjur hos länsstyrelsen.

Rådjuren äter topparna och dessutom fejar de hornen på plantorna. På SLU menar man att hela försöket kan äventyras om det inte blir ett slut på de skador som rådjuren orsakar. 
Under veckan väntas länsstyrelsen ta ett beslut i ärendet.
Det här rapporterar Skånska Dagbladet.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser