Forskarteam utreder indirekta rovdjurskostnader

Kungsbacka (JJ) I en debatt artikel som publicerats i Svenska Dagbladet pekar fyra forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet på ett nytt potentiellt ersättningssystem för lantbrukare som påverkas av rovdjursnärvaro.

Att lantbrukare med djurhushållning får ökade kostnader på grund av rovdjur är allmänt känt. Tidigare har man kunnat påvisa de faktiska kostnaderna som rovdjursangrepp belastar lantbrukare med, men nu har en forskargrupp på SLU också tittat på så kallade indirekta kostnader rovdjursnärvaro bidrar till i form av stängelsunderhåll extra tillsyn, försämrad djurhälsa med mera..

Forskargruppen har låtit lantbrukare, både i rovdjursområden och utanför dessa, svara på en enkät. Ur svaren har de fått fram en generell bild av de extra kostnaderna för den enskilde lantbrukaren och föreslår nu därför att djurhållare ska kunna få ta del av en schablonersättning i tillägg till ersättning för de faktiska skadorna.

Forskargruppen gör gällande att betalningsviljan hos svenskar för att få ha de stora rovdjuren i landet vida överstiger de kostnader de medför.

Läs forskarnas inlägg på SvD här>>

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser