Forskare kritiskt mot myndigheterna

Allmänheten har låg acceptans för beslut som rör varg och andra rovdjur, säger viltekologen Jens Karlsson på Viltskadecenter, till Sveriges Radio.

Det beror enligt Jens Karlsson  på att myndigheter och politiker hanterar frågan på ett inkonsekvent sätt   Han säger att det finns en för stor andel godtycke i myndigheternas sätt att hantera rovdjursfrågan. Tamdjursägare hör till de som drabbas av inkonsekventa beslut från myndigheterna.

Jens Karlsson berättar om hur pengarna för fårstängsel tar slut i de län där det finns mest varg men att andra län, som istället får pengar över, då börjar investera i sådant som är mindre angeläget, som ex stängsel åt nötkreatur och grisar. 
Kritiken riktar sig både mot Länsstyrelserna och bristen på deras samordning men också mot Naturvårdsverket.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser