Förlängd skyddsjakt i Närke

Örebro (JJ) Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att förlänga skyddsjakten på en varg i Lekebergs kommun.

Tidigare i höst har skyddsjakt på en varg bedrivits i Sydnärke. Ett 40-tal får har vargdödats i Lekebergs kommun och eftersom jakten hittills varit resultatlös kommer den att förlängas till den 31 oktober. Ett beslut som nu fattats av länsstyrelsen i Örebros län.

Jaktledare utses av länsstyrelsen och sedan kan jaktledaren själv besluta om vilka jägare som ska delta.

 

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser