Förenklingar för säljägare

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket föreslår förenklingar för säljägare när det gäller provtagning på fällda sälar och att den totala ersättningsnivån höjs kraftigt. Det skriver de i ett pressmeddelande i dag..

Ersättningsnivån höjs och det blir enklare för säljägarna att ta prover på fällda djur. Arkivfoto: Per Jonson
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett kraven på provtagning av sälar som fällts i jakt. Proverna är ett viktigt underlag för miljöövervakning och sälförvaltning. Till exempel är det inför jakt, viktigt att få reda på hur uttaget ur populationerna ser ut.

Tillsammans med kunskap om sälarnas antal och utbredning är framförallt kunskap om de fällda sälarnas ålder, kön, näringsstatus och reproduktionsstatus viktig för att förvaltningen ska kunna agera adaptivt, det vill säga agera utifrån ny kunskap som kommer in till förvaltningen.

Jämfört med andra provtagningskrav vid jakt är provtagningen vid säljakt omfattande. Kraven har uppfattas som betungande av säljägare, enligt den enkätundersökning som genomförts i samband med regeringsuppdraget.

– Naturvårdsverket föreslår ett antal förenklingar i provtagningen. En mindre del av sälproverna förblir obligatoriska. Övriga prover blir frivilligt att sända in. Vi föreslår också förändringar i ersättningsnivåerna. För de obligatoriska proverna sänks nivån något men ersättningsnivån höjs för de som skickar in ytterligare prover frivilligt, berättar Per Risberghandläggare på Naturvårdsverket.

Fakta: Förslag till förändringar i provtagningen

Frågan om provtagningen vid säljakt innebär i huvudsak en avvägning mellan samhällets intresse av att å ena sidan få in prover för den nationella och internationella miljöövervakningen och sälförvaltningen och å andra sidan den enskilde säljägarens intresse av att inte tvingas till provtagning som upplevs som betungande.

Naturvårdsverket föreslår att provtagningen under en tvåårig försöksperiod förändras på följande sätt:

• Jämfört med dagens provtagning fortsätter en mindre del att vara obligatorisk.
• Resterande prover blir frivilliga att sända in.
• Ersättningen för de obligatoriska proverna sänks något.
• Den totala ersättningen för de jägare som skickar in såväl de obligatoriska som de frivilliga proverna höjs relativt kraftigt.
• Yrkesfiskare ges möjlighet att skicka in hel säl till motsvarande ersättning som för de frivilliga och obligatoriska proverna.
• En tydlig möjlighet för säljägaren att få återkoppling på resultaten från inskickade prover införs.

detta rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser