Förenklingar för säljägare

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket föreslår förenklingar för säljägare när det gäller provtagning på fällda sälar och att den totala ersättningsnivån höjs kraftigt. Det skriver de i ett pressmeddelande i dag..

Ersättningsnivån höjs och det blir enklare för säljägarna att ta prover på fällda djur. Arkivfoto: Per Jonson
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett kraven på provtagning av sälar som fällts i jakt. Proverna är ett viktigt underlag för miljöövervakning och sälförvaltning. Till exempel är det inför jakt, viktigt att få reda på hur uttaget ur populationerna ser ut.

Tillsammans med kunskap om sälarnas antal och utbredning är framförallt kunskap om de fällda sälarnas ålder, kön, näringsstatus och reproduktionsstatus viktig för att förvaltningen ska kunna agera adaptivt, det vill säga agera utifrån ny kunskap som kommer in till förvaltningen.

Jämfört med andra provtagningskrav vid jakt är provtagningen vid säljakt omfattande. Kraven har uppfattas som betungande av säljägare, enligt den enkätundersökning som genomförts i samband med regeringsuppdraget.

– Naturvårdsverket föreslår ett antal förenklingar i provtagningen. En mindre del av sälproverna förblir obligatoriska. Övriga prover blir frivilligt att sända in. Vi föreslår också förändringar i ersättningsnivåerna. För de obligatoriska proverna sänks nivån något men ersättningsnivån höjs för de som skickar in ytterligare prover frivilligt, berättar Per Risberghandläggare på Naturvårdsverket.

Fakta: Förslag till förändringar i provtagningen

Frågan om provtagningen vid säljakt innebär i huvudsak en avvägning mellan samhällets intresse av att å ena sidan få in prover för den nationella och internationella miljöövervakningen och sälförvaltningen och å andra sidan den enskilde säljägarens intresse av att inte tvingas till provtagning som upplevs som betungande.

Naturvårdsverket föreslår att provtagningen under en tvåårig försöksperiod förändras på följande sätt:

• Jämfört med dagens provtagning fortsätter en mindre del att vara obligatorisk.
• Resterande prover blir frivilliga att sända in.
• Ersättningen för de obligatoriska proverna sänks något.
• Den totala ersättningen för de jägare som skickar in såväl de obligatoriska som de frivilliga proverna höjs relativt kraftigt.
• Yrkesfiskare ges möjlighet att skicka in hel säl till motsvarande ersättning som för de frivilliga och obligatoriska proverna.
• En tydlig möjlighet för säljägaren att få återkoppling på resultaten från inskickade prover införs.

detta rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Annonser