För många älgar i Uppsala län?

UPPSALA LÄN(JJ). Skjut mer älg eller skapa annat foder åt älgen så att skadorna minskar på tallarna i länet. Det menar Matts Rolander som är skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Uppsala distrikt.

Enligt Skogsstyrelsen så ökar skadorna igen på tall i länet – detta enligt den inventering man gjort i år av älgskadorna. Det är dock stora variationer på hur stora skadorna är på olika platser
– Något måste göras och utvecklingen borde leda till att fler älgar får skjutas redan inför älgjakten i höst. Ett aktivt skogsbruk är en annan åtgärd där markägare är försiktiga med att röja träslag som rönn, sälg, ek och asp; sådant som älgen också äter. På vintern går älgen för att hämta föda till områden som har mer tall, det är då skadorna orsakas. På våren och sommaren äter älgen löv, kvistar, skott och blad från olika lövträd och på hösten bärris, säger Rolander till Uppsala Nya Tidning. 

Enligt Rolander bör åtgärder sättas in i samtliga nio viltförvaltnignsområden i länet på grund av skadornas omfattning.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser