För många älgar i Uppsala län?

UPPSALA LÄN(JJ). Skjut mer älg eller skapa annat foder åt älgen så att skadorna minskar på tallarna i länet. Det menar Matts Rolander som är skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Uppsala distrikt.

Enligt Skogsstyrelsen så ökar skadorna igen på tall i länet – detta enligt den inventering man gjort i år av älgskadorna. Det är dock stora variationer på hur stora skadorna är på olika platser
– Något måste göras och utvecklingen borde leda till att fler älgar får skjutas redan inför älgjakten i höst. Ett aktivt skogsbruk är en annan åtgärd där markägare är försiktiga med att röja träslag som rönn, sälg, ek och asp; sådant som älgen också äter. På vintern går älgen för att hämta föda till områden som har mer tall, det är då skadorna orsakas. På våren och sommaren äter älgen löv, kvistar, skott och blad från olika lövträd och på hösten bärris, säger Rolander till Uppsala Nya Tidning. 

Enligt Rolander bör åtgärder sättas in i samtliga nio viltförvaltnignsområden i länet på grund av skadornas omfattning.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser